Serveis Lingüístics

Els Serveis Lingüístics (SL), d’acord amb l’Estatut de la UB i el Pla de llengües de la UB, tenen encomanades les funcions següents: assegurar la qualitat lingüística de la comunicació multilingüe institucional, revisar lingüísticament els textos científics del PDI, promocionar la llengua catalana i el multilingüisme, acollir lingüísticament i culturalment l’alumnat de mobilitat, planificar la formació presencial i virtual de la llengua catalana, oferir autoaprenentatge multilingüe, dur a terme l’acreditació oficial de coneixements de català.

Els SL estan organitzats en tres unitats de treball (Assessorament Lingüístic i Terminologia, Dinamització i Sociolingüística, i Formació i Documentació) i disposen també de cinc punts d’atenció als usuaris ubicats als diversos campus i cinc espais d’autoaprenentatge multilingüe (cinc d’aquests espais integrats a les biblioteques).

Serveis Lingüístics

Portal de Llengües

Comparteix-ho: