Plató 2

Plató 2

Situat a la tercera planta, i amb un espai de 90 m2, el plató 2 no té cap entrada de llum natural i està aïllat lumínicament i acústicament per panells antireverberants. Disposa de parets pintades de negre i de blanc i un expansor amb fons de cartolines de color blanc, gris i verd crhoma key. És un espai idoni per muntar lliurement sets i decorats.