Universitat de Barcelona

Grau d'Informació i Documentació (en extinció) (pla d'estudis 2010)

Presentació

Exposició a la facultat de biblioteconomia sobre «El món editorial i la publicitat»

El graduat en Informació i Documentació és un professional amb capacitat i possibilitat de treballar en una gran varietat d’àmbits professionals, atès que la informació, al segle XXI, és arreu i en una gran diversitat de formats. Moltes persones se sorprenen quan descobreixen els estudis d'Informació i Documentació, perquè els associen als bibliotecaris i documentalistes, dels quals tenen una idea molt antiga. Però avui, en la societat de la informació, els professionals d’aquest sector treballen en àmbits molt diversos, la majoria dels quals estan clarament relacionats amb el món digital.

La Facultat imparteix, des del curs 2009-2010, el títol de grau d'Informació i Documentació, després de la seva aprovació pel Consell de Govern de la UB i de la verificació de la titulació per part de l’ANECA.

El grau d'Informació i Documentació està format per 240 crèdits, 60 dels quals són de formació bàsica i la resta proporcionen a l'estudiant els coneixements i competències necessaris per treballar en una gran varietat d'àmbits de gestió de la informació.

Els objectius del grau d'Informació i Documentació són els següents:

  • Assolir una formació com a especialista en disseny, gestió i avaluació de serveis d'informació d'acord amb les necessitats d'una comunitat geogràfica, virtual o vinculada a una organització. •
  • Desenvolupar competències específiques de captura, selecció, organització, preservació i difusió d'informació i documentació mitjançant l'aplicació de les tecnologies. •
  • Desenvolupar habilitats de comunicació pròpies de la mediació entre els usuaris i els documents, així com les competències de gestió de recursos per assegurar la qualitat dels serveis. •
  • Adquirir una formació com a professional de mentalitat oberta al canvi capaç d'integrar-se en entorns laborals marcats per la innovació constant de processos i instruments, i de posar de relleu el valor estratègic de la informació i la documentació en tot tipus d'organització.
     

Durant els estudis, l'estudiant té nombroses ofertes de mobilitat (Erasmus, SICUE, CINDA, pràctiques d'estiu a l'estranger) i de pràctiques no curriculars remunerades, per tal d'anar assolint experiència en els diversos àmbits de la professió. D'altra banda, els estudis proporcionen una formació de caire generalista que es pot complementar a posteriori amb els diferents màsters que s'imparteixen a la Facultat i que ofereixen diversos àmbits d'especialització.

El grau d'Informació i Documentació s'ofereix en dues modalitats. En torn de matí es pot estudiar en format presencial, mentre que a la tarda les persones que treballen en torn de matí poden optar per la modalitat semipresencial. Ambdues modalitats no són excloents. La tria de la modalitat es fa per assignatures, i així es pot adaptar a les necessitats horàries de l'estudiant.

Dades bàsiques

Branca de coneixement Ciències Socials i Jurídiques
Crèdits 240
Centre de gestió Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Preu orientatiu per crèdit 25,04 €
Cap d'estudis AURORA VALL CASAS
Comparteix-ho: