Enquestes d’inserció laboral

D’acord amb el PEQ 130 del SAIQU, d’anàlisi de resultats, el centre analitza i valora els resultats d’inserció laboral de les enquestes d’AQU que fan referència als títols del seu àmbit. La periodicitat i la promoció de titulats a la qual fan referència motiven que encara no hi hagi dades disponibles sobre els titulats dels graus i els màsters verificats a partir del 2009.

Periòdicament AQU Catalunya va posar a informació pública el portal EUC dades, on es recullen els indicadors d’inserció laboral i de satisfacció dels titulats i les titulades dels diferents graus, amb la finalitat de ajudar a decidir els futurs estudiants. En l'actualitat s'hi poden consultar les dades de l'any 2020

L’informe complet del 2020 es pot consultar a https://www.aqu.cat/doc/doc_42542075_1.pdf i els anteriors al web de l’AQU: http://www.aqu.cat/aqu/publicacions/insercio_laboral.html.

Així mateix, la facultat realitza una enquesta anual sobre ocupabilitat i satisfacció entre els alumnes que venen a recollir el títol, que té la funció de complementar l'enquesta d'AQU Catalunya. Podeu consultar els resultats dels cursos següents. 

Enquestes de titulats 2015-2016

Enquestes de titulats 2016-2017

Enquestes de titulats 2017-2018

Enquestes de titulats 2018-2019

Enquestes de titulats 2019-2020

Enquestes de titulats 2020-2021

Enquestes de titulats 2021-2022

Enquestes de titulats 2022-2023

Comparteix-ho: