Universitat de Barcelona

Grau d'Informació i Documentació (en extinció) (pla d'estudis 2010)

Procediments i calendaris

En començar el semestre (consulteu el calendari de les diferents fases) l’estudiant ha d’emplenar un formulari per presentar una proposta de tema de treball al coordinador, a triar d’entre les propostes. Per tal d’assignar un tutor cal que el formulari sigui convenientment omplert. Fins que no es compleixi el tràmit, l’alumne no podrà disposar d’un tutor assignat. Fins ara s'han defensat els següents treballs. Els que mereixin la consideració d'excel·lents per l'equip de tutors passen a formar part d'una col·lecció específica de dins del Dipòsit digital de la UB.

L’assignació del tutor la realitza el coordinador segons els objectius, la metodologia i la temàtica  entre el professorat assignat pels departament implicats.

L’alumnat ha d’assistir a 3 sessions presencials obligatòries. La primera es realitza al principi de semestre (setembre o febrer) i s’explica el funcionament de l’assignatura. En aquesta sessió l’alumnat ha de presentar la seva proposta de treball als companys, independentment de si ja té o no un tutor assignat. A més l’alumnat ha d’assistir a dos seminaris específics, un centrat en qüestions més metodològiques que es realitza a principis d’octubre o de març, segons el semestre; i, un altre al final del procés dirigit sobretot a la presentació oral.

L’alumnat ha de desenvolupar el treball de manera autònoma. El tutor realitza una tasca de guia. En aquest sentit són obligatòries un mínim de 3 sessions de tutoria durant el procés d’elaboració del treball.

Un cop es coneix la quantitat d’alumnes que han obtingut del seu tutor una valoració positiva de la seva tasca, el coordinador nomena els tribunals de defensa entre el professorat disponible dels departaments implicats i/o professionals i acadèmics de reconegut prestigi dins de les temàtiques defensades.

Comparteix-ho: