Universitat de Barcelona

Grau de Comunicació Audiovisual (en extinció) (pla d'estudis 2010)

Reconeixement de crèdits

El reconeixement de crèdits és l’acceptació, per part de la Universitat de Barcelona, de la formació o de l’experiència professional, que es computen a l’expedient d’altres ensenyaments que l’estudiant estigui cursant a l’efecte d’obtenir un títol oficial.

NOTA : Els reconeixements que s'apliquen a l'alumnat que finalitza la doble titulació INFOCOM no són d'aplicació en cas d'abandonament d'un dels ensenyaments. En tal cas, l'alumne perd el dret a gaudir dels avantatges acadèmics i econòmics d'aquest itinerari simultani i, si s'incorpora a un dels graus que el componen, se li farà un reconeixement ordinari

Poden ser objecte de reconeixement de crèdits

  • Els crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat a la Universitat de Barcelona o a qualsevol altra universitat.
  • Els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials, com ara els Cicles Formatius de Grau Superior.
  • Els crèdits cursats en ensenyaments universitaris conduents a altres títols emparats per l’article 34.1 de la Llei 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.
  • L’experiència laboral i professional, sempre que estigui relacionada amb les competències de la titulació que està cursant l’estudiant.
  • 6 crèdits computables com a optatius (d’entre els 30 crèdits que han de cursar els estudiants del grau de Comunicació Audiovisual) per la participació en activitats institucionals universitàries de tipus cultural, esportiu, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.

  • Activitats de l'EMAV

Certificació oficial AVID MEDIA COMPOSER (3 crèdits)

Curs d’Edició, Postproducció i creació de FX (2,5 crèdits)

Curs intensiu de Motion Graphics: Creació d’efectes digitals per a televisió i cinema (2,5 crèdits)

Curs d’introducció als VFX: Creació d’efectes digitals per a televisió i cinema (2,5 crèdits)

Curs Operador Steadicam (1 crèdit)

Curs Sonorització d’Espectacles (Nivell Bàsic) – Configuració, disseny i optimització de sistemes (1 crèdit)

  • Activitats de l'ITES

 

Animació 3D (2,5 crèdits)

Assaig i realització multicàmera (2,5 crèdits)

Audició activa i locució (1 crèdit)

Captació i registre audiovisual en reportatges (2,5 crèdits)

Captació, mescla i emissió del so per programes de ràdio i TV (2 crèdits)

Configuració dels equips tècnics de la sala de control de la cadena (2 crèdits)

Control de l’exposició i ajustos dels paràmetres de càmera (1,5 crèdits)

Control de la llum a la presa audiovisual i a la postproducció (2 crèdits)

Desenvolupament d’aplicacions multimèdia (1 crèdit)

Direcció d'assaig i proves de càmera (1 crèdit)

Disseny de videojocs (2,5 crèdits)

Disseny i ambientació sonora i musical (1 crèdit)

Edició de reportatges (3 crèdits)

Eines informàtiques per a la planificació i valoració econòmica de projectes (2 crèdits)

Elaboració de guions tècnics de so (1 crèdit)

Equipament de captació d’imatge (1 crèdit)

Equipament de so (1 crèdit)

Equips d’il·luminació i escenotècnia (1 crèdit)

Escaletes de TV com a pla de treball i gestió dels recursos per a un programa de televisió. (2 crèdits)

Estructura narrativa i planificació del reportatge (1 crèdit)

Generació i introducció d'efectes (2 crèdits)

Gestió del registre i la producció en el cinema (1 crèdit)

Gestió dels processos d'acabat d'una producció audiovisual (1 crèdit)

Gestió dels recursos humans i materials en la producció d’informatius (1 crèdit)

Gestió dels recursos humans i materials en la producció retransmissions televisives (1 crèdit)

Gestió dels recursos humans i materials en la producció de programes d’entreteniment (1 crèdit)

Gestió i selecció de mitjans tècnics, artístics, personal i convidats (1,5 crèdits)

Il·luminació per audiovisuals (1 crèdit)

Manipulació tècnica i expressiva de la il·luminació (1 crèdit)

Mitjans tècnics en programes de TV multicàmera (1,5 crèdits)

Mitjans tècnics en programes de televisió multicàmera (1,5 crèdits)

Normativa legal (1 crèdit)

Planificació i valoració econòmica dels projectes audiovisuals i multimèdia (2,5 crèdits)

Planificació multicàmera de la posada en escena (2 crèdits)

Posicionament i moviment de càmera (2 crèdits)

Preparació de la presa fotogràfica. Il·luminació, control de l’exposició (2,5 crèdits)

Preparació del material enregistrat per la postproducció (1,5 crèdits)

Procés per d'acabat i generació de masters (1 crèdits)

Sistemes d’emissió i difusió de projectes audiovisuals (1 crèdit)

Tècniques d'enregistrament del so per audiovisuals (2 crèdits)

Tècniques i eines de generació d'efectes i grafismes (1,5 crèdits)

Tecnologia d’equipament de càmera (2 crèdits)

  • Altres activitats

Participació com a voluntari a la xarxa Code Club (1 crèdit)

Comparteix-ho: