Universitat de Barcelona

Itinerari simultani: Informació i Documentació + Comunicació Audiovisual (en extinció) (pla d'estudis 2015)

Pràctiques

Existeixen dues grans modalitats de pràctiques: les pràctiques curriculars obligatòries (o Pràcticum) i les no curriculars (opcionals). Totes dues es realitzen en institucions o entitats que tinguin un conveni subscrit amb la Facultat.

Durant les pràctiques, l’alumne compta amb un tutor acadèmic a la Facultat i amb un tutor professional al centre on fa l’estada. La Facultat manté unes relacions estretes amb el món professional, fet que possibilita molta varietat en l’oferta de pràctiques.

Ambdúes requereixen d'un conveni entre la UB i el centre de destí i es troben regulades per la normativa de pràctiques externes de la Universitat de Barcelona.

Accés al programa de pràctiques GIPE

Comparteix-ho: