Universitat de Barcelona

Itinerari simultani: Informació i Documentació + Comunicació Audiovisual (en extinció) (pla d'estudis 2015)

Calendari 2020-2021

Calendari acadèmic 2020-2021

Primer semestre

 • Docència

De 2n a 4rt/5è. Del 28 de setembre (dilluns) de 2020 al 22 de gener (divendres) de 2021, excepte les pràctiques curriculars, que acaben el 29 de gener de 2021 (divendres)

1r curs.: Del 5 d’octubre al 29 de gener

(Acollida alumnes de nou accés: 5 d’octubre)

 • Avaluació única i tancament de l’avaluació continuada

De 2n a 4rt/5è. Del 25 de gener (dilluns) al 5 (divendres) de febrer de 2021, excepte pràctiques curriculars i TFG, que tanquen l’avaluació el 26 de febrer (divendres)

1r curs. De l’1 de febrer al 12 de febrer de 2021

 • Reavaluació

Del 22 de març (dilluns) al 26 de març (divendres) de 2021, excepte les assignatures de pràctiques curriculars

 • Reavaluació Pràcticum i Pràctiques

Del 28 de juny (dilluns) al 2 de juliol (divendres) de 2021

 

Segon semestre

 • Docència

Del 15 de febrer (dilluns) al 4 de juny (divendres) de 2021

 • Avaluació única i tancament de l’avaluació continuada

Del 9 de juny (dimecres) al 23 (dimecres) de juny de 2021, excepte pràctiques curriculars i TFG, que tanquen l’avaluació el 12 de juliol (dilluns)

 • Reavaluació

Del 28 (dilluns) de juny al 9 de juliol (divendres) de 2021, excepte les assignatures de TFG (que tanca l’avaluació el 19 de juliol) i de pràctiques curriculars (que tanca l’avaluació al setembre)

 • Reavaluació Pràcticum i Pràctiques

De l’1 (dimecres) al 3 de setembre (divendres) de 2021

 • Nadal

Del 23 de desembre (dimecres) de 2019 al 6 de gener (dimecres) de 2021

 • Setmana Santa

Del 29 de març (dilluns) al 5 d’abril (dilluns) de 2021

 • Festius
 • 11 de setembre (divendres)
 • 24 de setembre (dijous, festa local de Barcelona)
 • 12 d’octubre (dilluns)
 • 1 de novembre (diumenge)
 • 6 de desembre (diumenge)
 • 8 de desembre (dimarts)
 • 1 de maig (dissabte)
 • 24 de maig (dilluns, festa local de Barcelona)
 • 24 de juny (dijous)

 • Festes institucionals i dies no lectius
 • 7 de desembre (dilluns, dia no lectiu per resolució de la Junta de Facultat)
 • 23 d’abril (divendres, institucional UB)
 • 15 de març (dilluns, institucional Facultat)

 • Tot l'any

Sol·licitud de reconeixement de crèdits (s'incorporaran al vostre expedient durant els períodes de matrícula). 

Sol·licitud de certificacions acadèmiques

Sol·licitud del títol (sempre que totes les notes constin al vostre expedient).

 

 • Setembre - octubre. Graus

Del 7 al 10 de setembre: Període de matrícula de nou accés, admesos en primera preferència de grau

10 de setembre. Període de matrícula dels estudiants de Reclamacions, Especial i assignació Definitiva.

Del 14 al 21 de setembre: Període de matrícula de la resta d'alumnes del grau d'Informació i Documentació, del grau de Comunicació Audiovisual i de la doble titulació INFOCOM

Del 21 al 23 de setembre: Període de matrícula de nou accés de grau (2a assignació)

30 de setembre i 1 d'octubre : Període de matrícula de reclamacions de 2a assignació i 1a reassignació convocatòria de juny.

Del  6 al 10 d’octubre: Matrícula de nou accés de grau (2a reassignació de juny)

Dia   (pendent)    d'octubre: Matrícula de nou accés als graus (assignats preinscripció de setembre)

Fins al 15 d'octubre: Sol·licitud d'avaluació única i convocatòria extraordinària de fi de carrera de grau

Fins al 31 d'octubre:

 • Data límit per sol·licitar modificacions d'assignatures de 1r semestre i anuals, anul·lacions totals i parcials de matrícula de grau i màster
 • Data límit per a la sol·licitud de convalidació d'assignatures de primer semestre

 

 • Setembre -  octubre. Màsters

Del 14 al 25 de setembre: Període de matrícula dels alumnes de nou accés (1r i 2n període de preinscripció) al màster universitari de Gestió i Direcció de Biblioteques i Serveis d'Informació.

Del 14 al 25 de setembre:  Període de matrícula dels alumnes de nou accés (1r i 2n període de preinscripció) al màster universitari de Gestió de Continguts Digitals.

Del 14 al 25 de setembre: Període de matrícula dels alumnes de nou accés (1r i 2n període de preinscripció) al màster universitari d'Humanitats Digitals.

Del 16 de setembre al 4 d’octubre: Període de matrícula de nou accés al màster universitari d'Humanitats Digitals  (3r període de preinscripció).

Del 16 de setembre al 4 d'octubre : Període de matrícula alumnes de nou accés al Màster de Gestió i Continguts Digitals (3r període de preinscripció).

Fins al 31 d'octubre: Data límit per sol·licitar modificacions d'assignatures de 1r semestre i anuals, anul·lacions totals i parcials de matrícula de grau i màster. Data límit per a la sol·licitud de convalidació d'assignatures de primer semestre

 

 • Novembre

Del 20 al 30 de novembre: Sol·licitud de convocatòria extraordinària de fi de carrera  per a assignatures del 2n semestre i anuals

Fins al 27 de novembre: Convocatòria del Premi Extraordinari de graus i màsters.

 • Desembre

Sol·licitud dels programes de mobilitat internacional: Erasmus, convenis generals, CINDA per al curs 2020-2021.

 • Gener

Sol·licitud del programa de mobilitat SICUE per al curs 2020-2021

 • Febrer

Pendent d’aprovació: Ampliació de matrícula de 2n semestre per a grau i màster 

Sol·licituds excepcionals de canvi de grup per motius laborals documentats

Sol·licitud confirmació menció  de 4rt de Comunicació Audiovisual

Sol·licitud d'avaluació única: 20 dies des de la data de la matrícula o inici de semestre

 • Març

Pendent d’aprovació: Data límit per sol·licitar l'anul·lació d'assignatures de 2n semestre del grau i màster

 • Juny-Juliol

De l'1 de juny al 13 de juliol:

Sol·licitud d'accés per reconeixement a grau

Sol·licitud de canvi d'universitat i/o estudis universitaris oficials

Comparteix-ho: