Universitat de Barcelona

Itinerari simultani: Informació i Documentació + Comunicació Audiovisual (en extinció) (pla d'estudis 2015)

Horaris

Horaris de classe (2020-2021)

Els horaris disponibles al web són els de la modalitat presencial en els grups que han estat dissenyats específicament per a la doble titulació. Podeu descarregar-vos els horaris en format PDF

En cas que curseu assignatures de la modalitat semipresencial d'ID, consulteu els horaris a https://www.ub.edu/portal/web/informacio-mitjans-audiovisuals/graus/-/ensenyament/detallEnsenyament/5185743/24 

En cas que curseu assignatures d'un grup diferent de CAV consulteu els horaris a https://www.ub.edu/portal/web/informacio-mitjans-audiovisuals/grau/-/ensenyament/detallEnsenyament/5185753/24

Important. El curs 2020-2021 el grau d'ID entra en el segon any d'extinció i el grau de Comunicació Audiovisual entrarà en el seu primer any d'extinció. Si heu de repetir cap assignatura, contacteu amb la coordinadora de la doble titulació (Mari Vállez) o amb la vostra tutora del Pla d'Acció Tutorial (Maite Comalat) per veure les opcions que teniu.

Tercer curs

 

Tercer curs | Primer semestre
Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
8.30 h - 10 h

Producció audiovisual

1B

Aula 309

 

 

Producció audiovisual

1B

Aula 309

Vídeo digital

1B

Aula 304-MAC

10 h - 11.30 h

Guió

1B

Aula 208

L. Manresa

 

 

Guió

1B

Aula 208

L. Manresa

 
11.30 H - 13 h

Catalogació i indexació

M1

Aula 307

J. Gascón

Metodologia de la recerca

M1

Aula 307

A. Borrego

 

Metodologia de la recerca

M1

Aula 307

A. Borrego

 
13 h - 14.30 h  

Vídeo digital

1B

Aula 309

 

 

Catalogació i indexació

M1

Aula 113

J. Gascón

 

 
   

365641*

Metadades

Aula 3F3

M. Salse

     

* Aquesta assignatura pertany al grau GIDD i s'oferta en modalitat semipresencial. Consulteu el calendari d'aquest grau per veure quan són les sessions.

 

Tercer curs | Segon semestre
Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
8.30 h - 10 h

Màrqueting

1B

Aula 209

C. Rey

Metanarratives

1A

Aula 210

J. Rovira 

Muntatge i edició

1B

Aula 304-MAC

J. Cabello

Màrqueting

1B

Aula 209

C. Rey

 

10 h - 11.30 h

Muntatge i edició

1B

Aula 304-MAC

F. Llinares / J. Cabello

 

Metanarratives

1A

Aula 210

S. Villanueva

 

Catalogació i indexació

M1

Aula 303

J. Gascón

11.30 H - 13 h

Teories de la comunicació mediatitzada

1B

Aula 309

 

Catalogació i indexació

 

Aula 307

J. Gascón

 

 

 

Teories de la comunicació mediatitzada

1B

Aula 209

 

13 h - 14.30 h  

 

 

 

 

 
          365641 *
Bases de dades
Aula 3f3
M. Salse

* Aquesta assignatura pertany al grau GIDD i s'oferta en modalitat semipresencial. Consulteu el calendari d'aquest grau per veure quan són les sessions.

 

Quart curs | Primer semestre
Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
8.30 h - 10 h

 

 

 

 

Desenvolupament de col·leccions

M1

Aula 307

Ll. Agustí

10 h - 11.30 h

Postproducció d'imatge i so

1B

Aula 304-MAC

F. Llinares

Desenvolupament de col·leccions

M1

Aula 307

Ll. Agustí

 

Postproducció d'imatge i so

1B

Aula 304-MAC

J. Vilaseca

Sistemes de gestió automatitzada I

M1

Aula 3F3

J. M. Rodríguez Gairín

11.30 H - 13 h

Disseny

1B

Aula 303-PC

J. L. Bravo

Comunicació a la xarxa

1A

Aula 210 + 304

 

Disseny

1B

Aula 303-PC

J. L. Bravo

Comunicació a la xarxa

1A

Aula 309

13 h - 14.30 h

Sistemes de gestió automatitzada I

M1

Aula 307

J. M. Rodríguez Gairín 

 

 

 

 

 

 
  • Al 4t curs (1r semestre) cal fer 6 crèdits optatius.

 

Quart curs | Segon semestre
Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
8.30 h - 10 h

Disseny d'interacció

1A

Aula 3F3

M. Pérez Montoro

Classificació i descripció de documents d'arxiu

M1

Aula 114

J. Andreu

Disseny d'interacció

1A

Aula 210

M. Pérez Montoro

Classificació i descripció de documents d'arxiu

M1

Aula 114

J. Andreu

Realització audiovisual

1A o 1B

Plató 315 (8:30 - 14:30 h)
Aules 307 i 309 (8:30–11:30)

G. Gormezano

 

10 h - 11.30 h

Avaluació i qualitat

M1

Aula 114

A. Vall

Estructura del sistema audiovisual

1B

Aula 309

 

Estructura del sistema audiovisual

1B

Aula 309

11.30 H - 13 h

Avaluació i qualitat

M1

Aula 114

C. Rey

 

 

Avaluació i qualitat

M1

Aula 114

C. Rey

13 h - 14.30 h  

 

 

 

 

 

Cinquè curs | Primer semestre
Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
8.30 h - 10 h  

 

 

     
10 h - 11.30 h          
11.30 H - 13 h    

 

Producció multimèdia

 

1B

Aula 303-PC

S. Rius

 

 

Preservació i conservació

M1

Aula 3F3

J. J. Boté
13 h - 14.30 h  

Preservació i conservació

M1

Aula 3F3

J. J. Boté

   
  • Les hores que no hi ha classe estan destinades a realitzar el Pràcticum (5è curs / 1r semestre).
  • Al 5è curs (1r i 2n semestre) cal fer 6 crèdits optatius a cada semestre.

 

Cinquè curs | Segon semestre
Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
8.30 h - 10 h      

Anàlisi i crítica de films

 

1A

Sala d'actes

 

Daniel Jariod

 

 

 
10 h - 11.30 h        
11.30 H - 13 h    

 

 

 

   
13 h - 14.30 h  

Economia aplicada als mitjans

1A

Aula 210

Anna Villarroya + Albert de Gregori

 

 

 

 

 

 

 

 

Economia aplicada als mitjans

1A

Aula 210

Anna Villarroya + Albert de Gregori

 

 

Comparteix-ho: