Universitat de Barcelona

Itinerari simultani: Informació i Documentació + Comunicació Audiovisual (en extinció) (pla d'estudis 2015)

Horaris

Horaris de classe (2021-2022)

Els horaris disponibles al web són els de la modalitat presencial en els grups que han estat dissenyats específicament per a la doble titulació.

En cas que curseu assignatures de la modalitat semipresencial d'ID, consulteu els horaris a https://www.ub.edu/portal/web/informacio-mitjans-audiovisuals/graus/-/ensenyament/detallEnsenyament/5185743/24 

En cas que curseu assignatures d'un grup diferent de CAV consulteu els horaris a https://www.ub.edu/portal/web/informacio-mitjans-audiovisuals/grau/-/ensenyament/detallEnsenyament/5185753/24

Important. El curs 2021-2022 el grau d'ID entra en el tercer any d'extinció i el grau de Comunicació Audiovisual entrarà en el seu  segon any d'extinció. Si heu de repetir cap assignatura, contacteu amb la coordinadora de la doble titulació (Mari Vállez) o amb la vostra tutora del Pla d'Acció Tutorial (Maite Comalat) per veure les opcions que teniu.

Horaris (curs 2021-2022)
Comparteix-ho: