Universitat de Barcelona

Itinerari simultani: Informació i Documentació + Comunicació Audiovisual (en extinció) (pla d'estudis 2015)

Pla d'estudis

 

 

Crèdits a cursar

GRAU CAV (TG1068)

GRAU ID

Total

Formació Bàsica

30

36

66

Formació Obligatòria

120

117

237

Optatives

12

6

18

Pràctiques

0

12

12

TFG

6

9

15

Total

168

180

348

 

 

CURS 1

Codi

Assignatura

Semestre

Crèdits

Tipus

Matèria

363595

Fonaments de la comunicació mediatitzada  

1

6

FB

Comunicació

363605

Llenguatge audiovisual  

1

6

OB

Llenguatge y narrativa audiovisuals

363604

Expressió Oral i Escrita en castellà

1

6

FB

Llengua

360041

Història social del coneixement  

1

6

MB

Història

360035

Cerca i ús d’informació  

1

6

MB

Documentación

360044

Introducció als Sistemes d’Informació i Documentació  

anual

6(+6)

OB

 Unitats, sistemes i serveis d’informació

363600

Estètica i audiovisuals  

2

6

FB

Comunicació

363606

Narrativa audiovisual  

2

6

OB

Llenguatge y narrativa audiovisuals

360045

Recuperació d’informació  

2

6

OB

 Unitats, sistemes i serveis d’informació

360040

Informació i societat  

2

6

MB

Sociologia

360043

Informació i formats digitals  

2

6

MB

Fonaments de tecnologai

360044

Introducció als Sistemes d’Informació i Documentació  

anual

6(+6)

OB

 Unitats, sistemes i serveis d’informació

CURS 2

Codi

Assignatura

Semestre

Crèdits

Tipus

Matèria

363611

Música i so en l’audiovisual  

1

6

OB

Música i so

363601

Teoria de la imatge  

1

6

FB

Art

363602

Expressió oral i escrita en anglès

1

6

FB

Llengua

360048

Anàlisi de necessitats d’informació  

1

6

OB

Sistemes d’avaluació

360038

Estadística aplicada  

1

6

MB

Estadística

360046

Recursos i serveis de referència  

1

6

OB

Unitats, sistemes i serveis d’informació

363621

Documentació audiovisual  

2

6

OB

Producció i realització audiovisual i multimèdia

363615

Llenguatge i tecnologia multimèdia  

2

6

OB

Tecnologia Digital

360057

Gestió documental a les organitzacions  

2

6

OB

Adquisició, valoració i preservació de la informació

360036

Aspectes legals de la informació  

2

6

MB

Dret

360047

Suport i formació d’usuaris  

2

6

OB

Unitats, sistemes i serveis d’informació

360050

Mètodes i tècniques de planificació  

2

6

OB

Planificació, organització i avaluació de sistemes d’informació

CURS 3

Codi

Assignatura

Semestre

Crèdits

Tipus

Matèria

363622

Producció audiovisual  

1

6

OB

Producció i Realització Audiovisual i Multimèdia

363614

Vídeo digital  

1

6

OB

Tecnologia digital

363607

Guió  

1

6

OB

Llenguatge i narrativa audiovisuals

360049

Metodologia de la recerca  

1

6

OB

Sistemes d’avaluació

360053

Bases de dades  

1

6

OB

Organització i representació de la informació

360054

Catalogació i indexació  

anual

6(+6)

OB

Organització i representació de la informació

363612

Muntatge i edició  

2

6

OB

Edició i postproducció

363608

Metanarratives  

2

6

OB

Llenguatge i narrativa audiovisual

363610

Teories de la comunicació mediatitzada  

2

6

OB

Teoria de la comunicació audiovisual

360052

Màrqueting  

2

6

OB

Planificació, organització i avaluació de sistemes d’informació

360053

Metadades  

anual

6(+6)

OB

Organització i representació de la informació

360054

Catalogació i indexació  

anual

6(+6)

OB

Organització i representació de la informació

CURS 4

Codi

Assignatura

Semestre

Crèdits

Tipus

Matèria

363613

Postproducció d'imatge i so  

1

6

OB

Edició i postproducció

363619

Disseny  

1

6

OB

Disseny

363625

Comunicació a la xarxa  

1

6

OB

Xarxes audiovisuals

360059

Sistemes de gestió automatitzada I  

1

6

OB

Tecnologies de la informació

 

Optatives

1

6

OP

 

360056 Desenvolupament de col·leccions   2 6 OB Adquisició, valoració i preservació de la informació

363626

Estructura del sistema audiovisual  

2

6

OB

Indústria audiovisual

365934

Disseny d'interacció

2

6

OB

Disseny

363623

Realització audiovisual  

2

6

OB

Producció i realització audiovisual i multimèdia

360238

Classificació i descripció de documents d’arxiu  

2

6

OB

Organització i representació de la informació

360051

Avaluació i qualitat  

2

9

OB

Planificació, organització i avaluació de sistemes d’informació

CURS 5

Codi

Assignatura

Semestre

Crèdits

Tipus

Matèria

360237

Pràcticum (ID)

1

12

PR

Pràctiques

363624

Producció multimèdia  

1

6

OB

Producció i realització audiovisual i multimèdia

 

Crèdits optatius

1

6

OT

 

360058 Preservació i conservació 2 6 OB Adquisició, valoració i preservació de la informació

363609

Anàlisi i crítica de films  

2

6

OB

Llenguatge i narrativa audiovisuals

363627

Economia aplicada als mitjans  

2

 

6

OB

 

Indústria audiovisual

363629

TFG ID

2

9

TFG

Treball final de grau ID

360239

Projecte Final (TFG)-CAV

6

Treball final de grau CAV

 

Crèdits optatius

2

6

OT

 

Informació addicional sobre requisits entre assignatures

  • Per matricular l'assignatura Estructura del sistema audiovisual, cal haver superat Fonaments de la Comunicació Mediatitzada i Teories de la comunicació mediatitzada
  • Per cursar les Pràctiques caldrà haver superat el 62% dels crèdits de les assignatures de la doble titulació (216 crèdits)
  • Per cursar els TFG serà necessari haver superat el 75% dels crèdits de la doble titulació (261 crèdits)

Si voleu més informació, podeu trucar o demanar una entrevista a: Mari Vállez, coordinadora de la doble titulació, marivallez@ub.edu, 934 034 017, o bé a Maite Comalat (comalat@ub.edu), tutora del Pla d'Acció Tutorial

Comparteix-ho: