Universitat de Barcelona

Grau de Gestió d'Informació i Documentació Digital

Treball final de grau

Secció en construcció

El treball de fi de grau es començarà  a oferir a partir del curs 2022-2023. Consisteix en la realització d'un projecte de desenvolupament o d'un treball de recerca relacionat amb qualsevol de les matèries de la titulació, que serà tutoritzat per un professor i haurà de ser defensat davant d'un tribunal. Es contempla la possibilitat d'avaluar la suficiència en les competències de comunicació en llengua anglesa mitjançant la presentació d'un resum executiu en anglès i de la realització de part de la defensa oral en aquesta llengua.

 

Comparteix-ho: