Universitat de Barcelona

Grau de Gestió d'Informació i Documentació Digital

Perfil d'accés

Malgrat no existir un perfil d’accés únic, existeixen certes actituds i aptituds que també faciliten cursar el grau, bé que es poden aprendre i/o practicar durant els anys d’estudi. En aquest sentit, pot resultar d’especial interès disposar d’algunes de les característiques que segueixen

  • Capacitat d’adaptació als canvis continus que es produeixen en l’entorn de la informació, derivats de l’impacte de la ràpida evolució de les tecnologies de la informació i de la comunicació.
  • Capacitat de planificar i d’organitzar tasques i processos, així com d’ordenar i estructurar conceptes relacionats.
  • Habilitats comunicatives i de relació social, com ara, empatia, tècniques de comunicació oral assertiva, capacitat de participació i de cooperació en projectes col·lectius i equips de treball.
  • Esperit d’aprenentatge i formació al llarg de la vida, curiositat intel·lectual, sentit de la responsabilitat i capacitat de crítica i autocrítica.
  • Creativitat, imaginació, flexibilitat i iniciativa.
Comparteix-ho: