Universitat de Barcelona

Itinerari simultani: Gestió d'Informació i Documentació Digital + Comunicació Audiovisual (en extinció) (pla d'estudis 2019)

Pràcticum (Pràctiques externes curriculars)

Pràcticum

El Pràcticum consisteix en un període d’immersió de l’estudiant en un entorn professional que li ha de permetre comprendre l’aplicació dels coneixements adquirits al llarg dels cursos anteriors a un context determinat, prendre consciència dels principis de l'ètica professional en l’atenció a l’usuari i en la col·laboració amb altres professionals, i avançar en la consolidació de la seva orientació professional. Es regula amb la normativa de pràctiques externes de la UB i les especificacions de la Facultat

Per poder accedir a les pràctiques, els estudiants de la doble titulació han d'haver superat un 62% dels crèdits i l'assignatura Preparació al pràcticum del grau de GIDD

Consulteu la informació dels graus de GIDD i de CAV per veure les especificitats de cada ensenyament. 

Comparteix-ho: