Universitat de Barcelona

Itinerari simultani: Gestió d'Informació i Documentació Digital + Comunicació Audiovisual (en extinció) (pla d'estudis 2019)

Horaris de classe (2020 - 2021)

Les classes es realitzen majoritàriament en torn de matí, bé que en el cas del grau GIDD existeix la possibilitat de matricular assignatures soltes per la tarda, en la modalitat semipresencial. 

Pots descarregar-te els horaris en format pdf. 

Horaris COVID-19 (actius fins al retorn de la presencialitat)

Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
        365921
Desenvolupament de col.leccions M1
Aula 307
Lluís Agustí
365928
Representació de la informació: Metadades  M1 / M2
Aula 307
A. Sulé 
10 -11,30 h

365921
Desenvolupament de col.leccions M1
Aula 307
Lluís Agustí

 

 

365919
Fonts d'informació M1 / M2
Aula 307
A. Pons

 

363601
Teoria de la Imatge
Aula Valverde

11,30 - 13 h

363604
Expressió Oral i Escrita en Castellà
1B 
Aula 309

363611
Música i So en l'Audiovisual
1B
Aula 208

 

 

363601
Teoria de la Imatge
1A: 12:00–14:00

Plató 315 + Aula Valverde 011

363604
Expressió Oral i Escrita en Castellà
1B 
Aula 309

363611
Música i So en l'Audiovisual
1B
Aula 208

13 -14,30 h

 

365928
Representació de la informació: Metadades  M1  
Aula 113
A. Sulé

365919
Fonts d'informació M1
Aula 303
A. Pons

 

 

Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

8:30 - 10 h

 

365918
Repositoris i biblioteques digitals
Aula 307
C. Urbano

    365932
Bases de dades M1
Aula 113
A. Sulé
10 -11,30 h

365929
Anàlisi del contingut escrit i audiovisual M1
Aula 113
S. Argudo

365930
Representació de la informació: Catalogació M1
Aula 3F3
J. Gascón

 

363621
Documentació Audiovisual
1B:

Aula 309

365930
Representació de la informació: Catalogació M1/M2
Aula 307
J. Gascón

365929
Anàlisi del contingut escrit i audiovisual M1/M2
Aula 210
S. Argudo

 

11,30 - 13 h

365911
Història de la producció documental
Aula 307

 

 

363615
Llenguatge i Tecnologia Multimèdia
1B
Aula 304 MAC

 

365911
Història de la producció documental
Aula 307

 

365918
Repositoris i biblioteques digitals
Aula 307
C. Urbano

13 -14,30 h

363621
Documentació Audiovisual
1B

Aula 309

     

363615
Llenguatge i Tecnologia Multimèdia
1B
Aula 304 MAC

 

 

Comparteix-ho: