Universitat de Barcelona

Grau de Comunicació Audiovisual (nou)

Matrícula

Dates de matrícula - Alumnes de nou accés (curs 2021-2022)

Abans de fer la matrícula, cal que obtinguis l’identificador UB. Accés al formulari per configurar la contrasenya i obtenir l’identificador.

 • 19 de juliol, a les 9.00 h (aula 210): sessió informativa. Us explicarem el funcionament del programa que gestiona el procés de matrícula i el coordinador del Pla d’Acció Tutorial informarà de les qüestions acadèmiques relacionades. Si malgrat tot hi ha cap dubte, un cop acabada la sessió informativa un grup de professors-tutors resoldran els vostres dubtes de manera individual. Sessió Informativa 
 • La matrícula de nou accés aquest any serà presencial. Per mantenir les distàncies serà necessari que vingueu sols tant a la sessió informativa com a la matrícula. Així mateix serà obligatori portar mascareta.

 • Documentació que cal presentar: http://www.ub.edu/acad/grau/matricula/documentacio.html#nous

 • En cas de matrícula exempta o bonificada la documentació que cal presentar, mirar apartat C: http://www.ub.edu/acad/matricula/informacio_economica.html

Llistes de preinscripció: 14 de juliol

 • Matrícula alumnat de nou accés: aula (303)
 

Calendari de matrícula:

 • Juliol
  • 1a. preferència : del 15 (dj) al 20 (dt)de juliol
  • Reclamacions, especial i assignació definitiva: 20 (dt) de juliol
  • 2a assignació: del 27 (dt) al 29 (dj) de juliol    
 • Setembre i octubre
  • Reclamacions 2a assignació de juny i 1a. reassignació: 6 (dl) i 7 (dm) de setembre
  • 2a reassignació de juny: 14 (dt de setembre
  • 3a reassignació de juny: 20 (dl) de setembre
  • Assignats preinscripció de setembre: 28 (dt) de setembre
  • 4a reassignació de juny i 1a reassignació de setembre: 5 (dt) d’octubre
  • Assignats preinscripció d’octubre: 8 (dv) d’octubre
 

Grups de matrícula. Les assignatures del grau de Comunicació Audiovisual les heu de matricular pel matí. En algunes assignatures només hi ha un únic grup (M0). On us dona l’opció de triar grup de pràctiques heu d’escollir el grup M1 o M2. En aquests casos sempre escolliu el mateix grup perquè no tingueu problemes a l’hora de compaginar els horaris

 • Matrícula alumnat de 2n curs: 10 de setembre (automatrícula, oberta fins al 17 de setembre, per ordre de crèdits superats i nota mitjana)

Llisat automatrícula

Iniciar automatrícula

Podreu recollir la carpeta de la UB al Punt d’informació que hi ha al vestíbul d’entrada al setembre, a partir del dia que comenceu les classes.

 • Recordeu que podeu posar-vos en contacte amb la Secretaria del centre (sed.informacio.audiovisuals@ub.edu; tel. 934035770  / 934035771) per resoldre dubtes relacionats amb el tràmit de matriculació, o bé amb Jorge Franganillo (franganillo@ub.edu), cap d'estudis de l'ensenyament, per a qüestions de contingut acadèmic.

 1. Funcions
  El carnet de la UB és una targeta intel·ligent: us identifica per fer gestions a la Universitat i us dóna accés a un pla d’avantatges (http://www.ub.edu/avantatges) especialment pensat per a vosaltres.
   
 2. Obtenció

Disponible properament

Preguntes freqüents

 1. Què s’ha de fer en cas de pèrdua, robatori, canvi de fotografia, etc.?
  En cas de pèrdua, robatori, deteriorament o qualsevol altra incidència de la TUI heu de comunicar-nos la incidència per telèfon (934 031 398), o per correu electrònic  a carnetub@ub.edu
 2. Què s’ha de fer per renovar-lo?
  Si us ha caducat el carnet de la UB,per renovar-lo us heu d’adreçar a les oficines del Banco Santander ubicades als campus de la Universitat de Barcelona.
 3. Què s’ha de fer per comunicar el canvi de dades personals?
  Adreceu-vos a la secretaria d’estudiants i docència del vostre centre per comunicar-los el canvi. Una vegada us confirmin que el canvi està fet, per sol·licitar el nou carnet, envieu un missatge de correu electrònica carnetub@ub.edu.
 4. On s’adrecen les consultes?
  Per a qualsevol consulta, truqueu a l’oficina de carnet (934 031 398) o envieu un missatge de correu electrònic a carnetub@ub.edu

Nombre de crèdits a matricular. En l’itinerari recomanat, a primer curs, heu de matricular 60 crèdits en la modalitat de temps complet, i 30 crèdits en la modalitat de temps parcial. Els crèdits reconeguts no es tenen en compte en el còmput de crèdits mínims a matricular. 

Grups de matrícula. Les assignatures del grau de Comunicació Audiovisual les heu de matricular pel matí. En algunes assignatures només hi ha un únic grup (M0). On us dona l’opció de triar grup de pràctiques heu d’escollir el grup M1 o M2. En aquests casos sempre escolliu el mateix grup perquè no tingueu problemes a l’hora de compaginar els horaris

En el termini de 7 dies des de la data de la formalització de la matrícula, podreu sol·licitar canvi de grup per motius laborals documentats, o la supressió o l’addició d’assignatures (ha de garantir en tot cas l’acompliment del que estableixi la normativa de permanència que sigui d’aplicació).

 

* Els horaris de l'itinerari recomanat estan dissenyats per fer-se en torn de matí.

Documentació. Consulteu a: http://www.ub.edu/acad/grau/matricula/matricula.html la documentació que heu de portar segons la vostra via d’accés.

Preus. Consulteu el preu de la matrícula a l’adreça següent: http://www.ub.edu/acad/matricula/preus.html

 

Podeu triar una de les opcions següents:

 • Pagament únic
 1. Pagament domiciliat en una de les entitats bancàries col·laboradores de la UB
  (demanem l’autorització signada pel titular del compte)
 2. Rebut únic
  En el moment de fer la matrícula, cal imprimir el resguard de matrícula i el rebut de pagament, que s’ha de fer efectiu en una de les entitats bancàries col·laboradores de la UB, dintre del termini que recull el rebut (7 dies naturals a comptar des de la data de formalització de la matrícula) i mitjançant una de les opcions que s’indiquen a continuació:
 • Pagament per caixer automàtic de les oficines de les entitats col·laboradores
   
 •  Pagament domiciliat en una de les entitats bancàries col·laboradores de la UB
  (demanem l’autorització signada pel titular del compte)
 1. Línia oberta (CaixaBank), també permet a no clients pagar amb targeta de dèbit o de crèdit
 2. Banca Online (BBVA)
 3. Supernet (Banco de Santander)
 • Pagament fraccionat:
 1. Rebuts fraccionats en terminis
  En el moment de la matrícula cal imprimir el resguard de matrícula i el primer rebut de pagament. Aquest resguard inclou un resum de les dades econòmiques en què es pot consultar l’import de tots els rebuts i el termini per fer-los efectius. També pots consultar aquestes dades en el teu espai personal de MónUB, al qual hauràs d’accedir per pagar la resta de rebuts.
   
 2. Pagament fraccionat en mensualitats mitjançant préstec
 • Préstec de fraccionament de matrícula a través de l’AGAUR 10 mensualitats a 0% interès (24 euros despeses de gestió). Consultar requisits i condicions http://www.ub.edu/acad/grau/matricula/matricula2.html
 • Préstec amb una entitat financera col·laboradora.

       Consultar acords a http://www.ub.edu/monub/serveis/financament.htm

En cas que gaudiu d'algun descompte de matrícula (família nombrosa, matrícula d'honor de batxillerat, discapacitat...) heu d'aportar la documentació justificativa. L'alumne està obligat a fer el pagament de tots i cadascun dels pagaments fraccionats, si és el cas.

El fet de no pagar la matrícula o algun dels seus fraccionaments donarà lloc a la suspensió temporal automàtica dels drets de l'alumne. Aquesta suspensió s'aixecarà quan s'aboni, en efectiu i en un sol pagament, la totalitat de l'import pendent més un recàrrec en concepte de despesa de gestió.

En cas que gaudiu d'algun descompte de matrícula (família nombrosa, matrícula d'honor de batxillerat, discapacitat...) heu d'aportar la documentació justificativa. L'alumne està obligat a fer el pagament de tots i cadascun dels pagaments fraccionats, si és el cas.

El fet de no pagar la matrícula o algun dels seus fraccionaments donarà lloc a la suspensió temporal automàtica dels drets de l'alumne. Aquesta suspensió s'aixecarà quan s'aboni, en efectiu i en un sol pagament, la totalitat de l'import pendent més un recàrrec en concepte de despesa de gestió.

Si no vau gaudir de beca el curs 2019-2020, heu de demanar l'acreditació econòmica prèvia a la formalització de la matrícula, a l'AGAUR. Consulteu la informació a l'adreça web: http://www.ub.edu/beques/grausimasters/beca_equitat/index.html

Un cop es publiqui la convocatòria haureu de sol·licitar la beca.

Els sol·licitants de beca general i de mobilitat heu de matricular els crèdits establerts a la convocatòria (60 crèdits en la modalitat a temps complet o bé 30 crèdits en la modalitat a temps parcial). És molt important que abans de la matrícula consulteu la pàgina web de beques: http://www.ub.edu/beques/grausimasters/

Recordeu que, per resoldre dubtes relacionats amb els tràmits de matriculació. podeu posar-vos en contacte amb la Secretaria de la Facultat ( sed.informacio.audiovisuals@ub.edu; tel. 934 035 770 - 934 035 771). Per a qüestions acadèmiques, poseu-vos en contacte amb Mari Vallez (marivallez@ub.edu) .

Comparteix-ho: