Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Doble titulació: Gestió d'Informació i Documentació Digital + Comunicació Audiovisual (en extinció) (pla d'estudis 2019)

Calendaris

Calendari acadèmic 2024-2025

Primer semestre

 • Docència

Del 16 de setembre 2024 al 20 de desembre de 2024, excepte les
pràctiques curriculars, que acaben el 17 de gener de 2025.

(Acollida alumnes de nou accés: 16 de setembre de 2024)

 • Avaluació única i tancament de l’avaluació continuada

Del 8 de gener al 22 de gener de 2025, excepte TFG, que tanca
l’avaluació el 24 de gener (divendres) i pràctiques curriculars, que tanquen l’avaluació el 31 de gener

 • Reavaluació

Del 3 de febrer al 7 de febrer de 2025

 • Reavaluació Pràcticum i Pràctiques

Del 25 de juny al 2 de juliol de 2025

 

Segon semestre

 • Docència

Del 10 de febrer al 30 de maig de 2025

 • Avaluació única i tancament de l’avaluació continuada

Del 3 de juny al 17 de juny de 2025, excepte pràctiques curriculars i TFG,
que tanquen l’avaluació el 11 de juliol 

 • Reavaluació

Del 1 de juliol al 7 de juliol de 2025, excepte l’assignatura de pràctiques curriculars

 • Reavaluació Pràctiques curriculars

De l'1 al 5 de setembre de 2025

 • Nadal

Del 23 de desembre de 2024 al 7 de gener de 2025

 • Setmana Santa

Del 14 d'abril al 21 d'abril de 2025

 • Festius

24 de setembre de 2024

12 d'octubre de 2024

1 de novembre de 2024

6 de desembre de 2024

8 de desembre de 2024

1 de maig de 2025

9 de juny de 2025

24 de juny de 2025

 • Festes institucionals i dies no lectius

5 de desembre de 2023

23 d'abril de 2025

2 de maig de 2025

 • Tot l'any

Sol·licitud de reconeixement de crèdits (s'incorporaran al vostre expedient durant els períodes de matrícula). 

Sol·licitud de certificacions acadèmiques

Sol·licitud del títol (sempre que totes les notes constin al vostre expedient).

 

 • Setembre - octubre. Graus

Del 7 al 10 de setembre: Període de matrícula de nou accés, admesos en primera preferència de grau

10 de setembre. Període de matrícula dels estudiants de Reclamacions, Especial i assignació Definitiva.

Del 14 al 21 de setembre: Període de matrícula de la resta d'alumnes del grau d'Informació i Documentació, del grau de Comunicació Audiovisual i de la doble titulació INFOCOM

Del 21 al 23 de setembre: Període de matrícula de nou accés de grau (2a assignació)

30 de setembre i 1 d'octubre : Període de matrícula de reclamacions de 2a assignació i 1a reassignació convocatòria de juny.

Del  6 al 10 d’octubre: Matrícula de nou accés de grau (2a reassignació de juny)

Dia   (pendent)    d'octubre: Matrícula de nou accés als graus (assignats preinscripció de setembre)

Fins al 15 d'octubre: Sol·licitud d'avaluació única i convocatòria extraordinària de fi de carrera de grau

Fins al 31 d'octubre:

 • Data límit per sol·licitar modificacions d'assignatures de 1r semestre i anuals, anul·lacions totals i parcials de matrícula de grau i màster
 • Data límit per a la sol·licitud de convalidació d'assignatures de primer semestre

 

 • Setembre -  octubre. Màsters

Del 14 al 25 de setembre: Període de matrícula dels alumnes de nou accés (1r i 2n període de preinscripció) al màster universitari de Gestió i Direcció de Biblioteques i Serveis d'Informació.

Del 14 al 25 de setembre:  Període de matrícula dels alumnes de nou accés (1r i 2n període de preinscripció) al màster universitari de Gestió de Continguts Digitals.

Del 14 al 25 de setembre: Període de matrícula dels alumnes de nou accés (1r i 2n període de preinscripció) al màster universitari d'Humanitats Digitals.

Del 16 de setembre al 4 d’octubre: Període de matrícula de nou accés al màster universitari d'Humanitats Digitals  (3r període de preinscripció).

Del 16 de setembre al 4 d'octubre : Període de matrícula alumnes de nou accés al Màster de Gestió i Continguts Digitals (3r període de preinscripció).

Fins al 31 d'octubre: Data límit per sol·licitar modificacions d'assignatures de 1r semestre i anuals, anul·lacions totals i parcials de matrícula de grau i màster. Data límit per a la sol·licitud de convalidació d'assignatures de primer semestre

 

 • Novembre

Del 20 al 30 de novembre: Sol·licitud de convocatòria extraordinària de fi de carrera  per a assignatures del 2n semestre i anuals

Fins al 27 de novembre: Convocatòria del Premi Extraordinari de graus i màsters.

 • Desembre

Sol·licitud dels programes de mobilitat internacional: Erasmus, convenis generals, CINDA per al curs 2020-2021.

 • Gener

Sol·licitud del programa de mobilitat SICUE per al curs 2020-2021

 • Febrer

Pendent d’aprovació: Ampliació de matrícula de 2n semestre per a grau i màster 

Sol·licituds excepcionals de canvi de grup per motius laborals documentats

Sol·licitud confirmació menció  de 4rt de Comunicació Audiovisual

Sol·licitud d'avaluació única: 20 dies des de la data de la matrícula o inici de semestre

 • Març

Pendent d’aprovació: Data límit per sol·licitar l'anul·lació d'assignatures de 2n semestre del grau i màster

 • Juny-Juliol

De l'1 de juny al 13 de juliol:

Sol·licitud d'accés per reconeixement a grau

Sol·licitud de canvi d'universitat i/o estudis universitaris oficials

Comparteix-ho: