Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Doble titulació: Gestió d'Informació i Documentació Digital + Comunicació Audiovisual (en extinció) (pla d'estudis 2019)

Optativitat

L’alumnat ha de cursar 18 crèdits optatius amb assignatures que pot triar entre l’oferta d’optativitat dels dos graus (12 al grau de CAV i 6 al grau de GIDD), però tenint en compte que és obligatori triar un mínim de 6 crèdits optatius de l’oferta de cadascun dels graus.

Queden fora de la tria d’assignatures optatives següents : 

  • Disseny d’Interacció (CAV), que es correspon amb l’obligatòria Disseny d’Interacció en el grau GIDD.
  • Vídeo Digital (GIDD), donat que es correspon amb l’obligatòria Vídeo Digital en el grau de Comunicació Audiovisual
 
Comparteix-ho: