Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Doble titulació: Gestió d'Informació i Documentació Digital + Comunicació Audiovisual (pla d'estudis 2020)

Treball final de grau

Matriculable a partir del curs 2024-2025

L’estudiant haurà de matricular el Treball de fi de grau (TFG) de cadascun dels dos graus, atès que aquesta assignatura no es pot reconèixer, però n’haurà de realitzar només un de conjunt, en el qual es garantirà que s’assoleixin les competències assignades als TFG dels dos graus. Això s'aconseguirà mitjançant la tutorització, avaluació i defensa pública del TFG, processos en què participaran professors i experts de tots dos àmbits/titulacions. La qualificació obtinguda al TFG realitzat serà la que constarà al treball final de totes dues titulacions.
Comparteix-ho: