Universitat de Barcelona

Màster en Gestió de Continguts Digitals

Pràctiques

Les pràctiques en empreses i institucions són una via per aprofundir la formació pràctica dels estudis sota la supervisió de la Facultat, un primer contacte amb el món laboral o un camí per provar diverses branques del sector professional.

Les estades en empreses i institucions poden ser pràctiques curriculars (obligatòries dins del marc d'una assignatura troncal) o pràctiques no curriculars o voluntàries (fetes en el marc d'un conveni de cooperació educativa). També es poden fer estades en centres de l'estranger, amb la modalitat de pràctiques d'estiu.

Accés al programa de pràctiques GIPE

Comparteix-ho: