Universitat de Barcelona

Màster en Gestió i Direcció de Biblioteques i Serveis d'Informació (biennal)

Presentació

 

Oferir un sistema d'informació adequat implica conèixer a fons una organització i el seu entorn, aconseguir un equip de professionals amb aptituds per prestar uns serveis de qualitat, establir sistemes d'avaluació, obtenir i gestionar els recursos econòmics necessaris per dur-los a terme i ser capaç d'establir un sistema de difusió que asseguri que els serveis arriben a l'audiència adient. Per respondre a aquests nous entorns i necessitats són imprescindibles professionals capaços de treballar en xarxa i de liderar equips multidisciplinaris que formin part de projectes col.laboratius i compartits entre diferents organitzacions.
El màster de Gestió i Direcció de Biblioteques i Serveis d'Informació té com a objectiu general proporcionar una formació integral de caràcter professional orientada a especialitzar titulats universitaris procedents de tots els àmbits del coneixement com a gestors de biblioteques i altres serveis d'informació. També suposa una possibilitat d'especialització per als graduats en Informació i Documentació i diplomats en Biblioteconomia i Documentació que no tenen la formació especialitzada necessària ni la titulació específica requerida per a càrrecs de direcció i gestió.

En el context actual, un bon gestor de centres i serveis d'informació és qui els converteix en el nucli central de l'organització, té una visió global i actualitzada, sap construir una visió de futur, gestiona el canvi, té capacitat negociadora, comunicativa i col·laboradora, i sap formar, dirigir i coordinar equips de treball. Per assolir aquests objectius, les matèries que configuren el programa docent d'aquest màster universitari s'han definit per tal que els estudiants adquireixin una capacitació integrada i sistematitzada dels coneixements, tècniques, procediments i mètodes essencials que exigeix la gestió global, i els preparen per a l'exercici professional de càrrecs de direcció i lideratge en les unitats i centres d'informació.

Els futurs titulats poden desenvolupar funcions de disseny i direcció de sistemes d'informació, de gestió de projectes i de gestió de recursos humans i econòmics, en unitats d'informació de tot tipus, tant del sector públic com privat. A més, poden implementar i dirigir processos de qualitat que garanteixin l'assoliment dels objectius fixats per l'organització. També poden establir-se pel seu compte i dirigir empreses de serveis que puguin elaborar projectes integrals per a la gestió de la informació i la documentació en empreses i organitzacions.
Comparteix-ho: