Universitat de Barcelona

Màster en Gestió i Direcció de Biblioteques i Serveis d'Informació (biennal)

Calendari acadèmic

Primer semestre

 • Docencia

Complements de formació: del 29 de setembre al 15 de desembre de 2021.

Máster: del 27 de setembre de 2021 al 31 de gener de 2022.

 
 • Avaluació única i tancament de l’avaluació continuada

Del 3 al 8 de febrer de 2022.

 
 • Reavaluació

Del 22 al 25 de febrer de 2022, llevat Pràctiques i TFM.

 
 • Revaluació Pràctiques i TFM: De l’1 de juliol al 10 de juliol de 2022

Segon semestre

 • Docència

Del 7 de febrer al 5 de juny de 2020

 
 • Avaluació única i tancament de l’avaluació continuada

Del 13 al 15 de juny de 2022, llevat Pràctiques i TFM, que tanquen l’avaluació el 10 de juliol.

 
 • Reavaluació

Del 27 al 29 de juny de 2022, llevat Pràctiques i TFM.

 
 • Reevaluació Pràctiques i TFM

Del 5 al 15 de setembre de 2022.

Vacances i festius

 • Nadal
 •  

Del 23 de desembre de 2021 al 7 de gener de 2022.


 • Setmana Santa
 •  

De l’11 d’abril al 18 de abril de 2022.


 • Festius
 •  

11 de setembre de 2021.

24 de setembre (festa local de Barcelona) de 2021.

12 d’octubre de 2021.

1 de novembre de 2021.

6 de desembre de 2021.

8 de desembre de 2021.

1 de maig de 2022.

6 de juny (festa local de Barcelona) de 2022.

24 de juny de 2022.


 • Festes institucionals i dies no lectius
 •  

7 de desembre de 2021 (dia no lectiu por resolució de la Junta de Facultat).

14 de març de 2022 (festa institucional de la Facultat).

23 d’abril de 2022 (festa institucional de la UB).

Calendari de tràmits administratius

 • Tot l'any

Sol·licitud de reconeixement de crèdits (s'incorporaran al vostre expedient durant els períodes de matrícula). 

Sol·licitud de certificacions acadèmiques

Sol·licitud del títol (sempre que totes les notes constin al vostre expedient).

Comparteix-ho: