Universitat de Barcelona

Màster de Gestió i Direcció de Biblioteques i Serveis d'Informació (biennal)

Reconeixement de crèdits

El reconeixement de crèdits consisteix a incorporar en l’expedient d’un ensenyament oficial crèdits que computen obtinguts prèviament, mitjançant la formació o l’experiència professional. Això es regula en les  Normes per al reconeixement i per a la transferència de crèdits ens els ensenyaments de màster universitari de la UB.

El límit de crèdits que es podran reconèixer, ja sigui per estudis de nivell igual o superior o per experiència laboral, no podrà superar el 15 % dels crèdits del pla d’estudis llevat del Treball Final de Màster i de les Pràctiques externes de les que només es podrà obtenir la dispensa de l’estada al centre de pràctiques. 

El reconeixement es farà a partir de les competències i els continguts de matèris i assignatures.  

Comparteix-ho: