Universitat de Barcelona

Màster en Humanitats Digitals

Objectius i competències

Objectius

 • Adquirir coneixements sobre l'aplicació de les TIC en la investigació i la divulgació de les humanitats amb una visió crítica
 • Conèixer les metodologies per al disseny de projectes en humanitats digitals.
 • Adquirir els coneixements i habilitats necessaris per dissenyar, crear i desenvolupar aplicacions digitals en entorns culturals (com ara museus).
 • Saber usar les solucions informàtiques necessàries per al desenvolupament i parametrització d'aquests productes i serveis.

Competències

Competències generals
 • Habilitat per treballar en un equip de caràcter interdisciplinari.
 • Capacitat per adaptar el disseny de processos, procediments i tasques de l'àmbit professional als entorns digitals actuals.
 • Capacitat per identificar les noves tècniques digitals, estar-ne al dia i aplicar-les a la pràctica professional.

 

Competències específiques
 • Capacitat per avaluar críticament i promoure la participació de les humanitats en la societat digitalitzada.
 • Capacitat per identificar i aplicar correctament la normativa vigent relativa a l'autoria, ús, reproducció i difusió de coneixements i objectes digitals.
 • Capacitat per explotar eines i tècniques d'anàlisi, selecció i modelatge conceptual de dades i informació digital.
 • Capacitat per dissenyar modalitats d'explotació i conservació de continguts digitals.
 • Capacitat per explotar.

 

Competències específiques

 • Capacitat per avaluar críticament i promoure la participació de les humanitats en la societat digitalitzada.
 • Capacitat per identificar i aplicar correctament la normativa vigent relativa a l'autoria, ús, reproducció i difusió de coneixements i objectes digitals.
 • Capacitat per explotar eines i tècniques d'anàlisi, selecció i modelatge conceptual de dades i informació digital.
 • Capacitat per dissenyar modalitats d'explotació i conservació de continguts digitals.
 • Capacitat per explotar corpus textuals d'interès per a les humanitats.
 • Capacitat per realitzar productes digitals que permetin una millor difusió de coneixements humanístics.
 • Capacitat per gestionar patrimoni digital d'interès per a les humanitats.
 • Capacitat per desenvolupar aplicacions o projectes originals i innovadors en el camp de les humanitats digitals.

 

Comparteix-ho: