Universitat de Barcelona

Màster d'Humanitats Digitals

Sortides professionals

Les àrees de treball dels professionals en humanitats digitals són molt variades: museus, exposicions temporals, biblioteques, arxius, el sector editorial, empreses de gestió cultural, el suport dins de projectes de recerca en humanitats i ciències socials, la gestió cultural en ajuntaments, etc.

Són professionals que gràcies als seu coneixement del mitjà digital faciliten que les humanitats puguin explotar noves formes per mostrar els seus avenços al públic o puguin disposar d'eines que permetin noves recerques i nous avenços. Algunes mostres dels àmbits d'aplicació:
  • Generació d'infografies.
  • Creació de models i reconstruccions 3D de monuments i restes del passat.
  • Desenvolupament o gestió de mapes digitals per mostrar on són o com es distribueixen edificis, cultius antics, batalles, xarxes de comunicacions, etc.
  • Anàlisi de textos literaris o històrics de manera massiva.
  • Gestió de servidors web en què es mostrin dades de qualsevol branca de les humanitats.
  • Edició de llibres digitals.
  • Gestió de dades de grups de recerca en humanitats digitals.
Comparteix-ho: