Universitat de Barcelona

Màster d'Humanitats Digitals

Sortides professionals

Les àrees de treball dels professionals en humanitats digitals són molt variades i estan en fase d'expansió. El màster ha identificat sis àmbits de treball prioritaris.

 1. Consultores i empreses de serveis en àrees d'humanitats i ciències socials.
 2. Unitats i serveis de les administracions públiques relacionades amb humanitats i ciències socials.
 3. Sector de la creació de productes editorials i de distribució d'informació en suports sense fil (tauletes, telèfons intel·ligents, etc.) especialitzats en humanitats i ciències socials.
 4. Unitats i serveis en àrees d'humanitats i ciències socials en biblioteques, arxius, museus i galeries d'art.
 5. Portals web i xarxes socials especialitzades en humanitats i ciències socials.
 6. Centres, grups i projectes de recerca i desenvolupament experimental en ciències socials i humanitats.

El màster manté contactes amb empreses i institucions d'aquests sis perfils per facilitar als estudiants la realització de pràctiques (curriculars i extracurriculars) i treballs finals de màster, així com la possibilitat d'inserció laboral dels estudiants un cop graduats. Podeu consultar les empreses i institucions d'aquests sis perfils en centres de pràctiques. A més, tenint en compte el dinamisme d'un sector en creixement, els estudiants graduats també tenen oportunitats d'autoocupació i emprenedoria. El màster posa a disposició dels estudiants recursos informatius en aquests àmbits. Els especialistes en humanitats digitals són professionals que, gràcies als seu coneixement del mitjà digital, faciliten que les humanitats puguin explotar noves formes per mostrar els avenços al públic o puguin disposar d'eines que permetin noves recerques i nous avenços.

Algunes mostres dels àmbits d'aplicació:

 • Generació d'infografies.
 • Creació de models i reconstruccions 3D de monuments i restes del passat.
 • Desenvolupament o gestió de mapes digitals per mostrar on són o com es distribueixen edificis, cultius antics, batalles, xarxes de comunicacions, etc.
 • Anàlisi de textos literaris o històrics de manera massiva.
 • Gestió de servidors web en què es mostrin dades de qualsevol branca de les humanitats.
 • Edició de llibres digitals.
 • Gestió de dades de grups de recerca en humanitats digitals.

Comparteix-ho: