Títol d'expert en Prescripció Lectora

Matrícula

Preu del curs complet: 330 € (inclòs el 10% de taxes administratives).

Matrícula Mòdul I (180 € + taxes): del 10 al 31 de gener de 2024, presencialment a la Secretaria de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals

Matrícula Mòdul II (120 € + taxes): durant la segona quinzena de juliol de 2024

Per formalitzar la matrícula, cal portar l'original del títol universitari (en cas de tenir-ne), excepte si s'ha obtingut a la Facultat.

L'estudiant ha d'abonar íntegrament la quantitat en un únic pagament en un període de 7 dies a partir de la data de matriculació. El pagament es pot fer en línia des de l'espai personal monUB, o bé presencialment en una entitat bancària.

Si algun dels candidats admesos decidís renunciar a la seva plaça, li preguem que ens ho comuniqui per tal que les persones que han quedat en llista d'espera puguin ocupar les vacants.

Horari d'atenció a Secretaria:

Matí: de dilluns a divendres, de 10 a 13 h.
Tarda: de dilluns a dijous, de 16 a 18 h.
Cal sol·licitar cita prèvia en aquest enllaç.

Comparteix-ho: