Títol d'expert en Prescripció Lectora

Presentació

Propera edició: octubre de 2021 - maig de 2022

La Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals ofereix un curs de Prescripció Lectora destinat a totes aquelles persones interessades en la promoció de la lectura que desitgen disposar d’eines i coneixements per recomanar el llibre més apropiat a cada lector. Aquesta proposta de postgrau és possible gràcies al suport econòmic del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. El curs es desenvoluparà al llarg del curs 2021 - 2022.

El curs s’ofereix en dos mòduls: Mòdul I, Lectors i llibres, i Mòdul II, Activitats i estratègies de promoció lectora.

En el mòdul I, els temes se centren a donar a conèixer els gustos lectors, la tradició literària i l’oferta actual de llibres del mercat editorial, sense oblidar els canvis en les formes de la lectura. A través de sessions magistrals i conferències, es presenten els autors i títols més representatius que configuren les diferents tradicions literàries i els diversos gèneres.

En el mòdul II, de caràcter més pràctic, es presenta una varietat de recursos per conduir els possibles lectors a la descoberta de llibres i autors. En les diferents sessions es treballen tècniques i mètodes per facilitar aquest encontre amb el públic infantil i juvenil i amb el públic adult.

Fullet informatiu

Direcció i coordinació del curs

Anna Rubió
Lluís Agustí

El curs té un total de 15 crèdits, articulats en dos mòduls. Per a l'obtenció del títol d'Expert en Prescripció Lectora, cal haver cursat els dos mòduls.

Les classes s’impartiran en dimecres des de l'octubre de 2021 fins al maig de 2022, de 9.30 a 14 h

Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat (telèfon 93 403 57 70 i correu-e: sed.informacio.audiovisuals@ub.edu).

Al correu-e de la directora del curs: annarubio@ub.edu.

Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals

Melcior de Palau, 140
08014 Barcelona
https://www.ub.edu/portal/web/informacio-mitjans-audiovisuals/

Comparteix-ho: