Títol d'expert en Prescripció Lectora

Preinscripció i admissió

Preinscripció

Del 7 de novembre al 15 de desembre de 2022. A més, cal enviar a sed.informacio.audiovisuals@ub.edu la documentació següent escanejada: document d'identitat (DNI, passaport o NIE), títol universitari (si escau), currículum, i carta de presentació i motivació. Enviar aquests documents és requisit indispensable per ser tingut en compte en el procés de selecció.

Es reserven 25 places per a professionals de les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya seleccionats pel Servei de Biblioteques que els atorga un ajut a la matrícula.
Comparteix-ho: