Preinscripció i admissió al postgrau El Llibre Antic

Període de preinscripció

Període de preinscripció: Postgrau anul·lat, s'oferirà en pròximes edicions.

Formulari preinscripció

Cal enviar a sed.informacio.audiovisuals@ub.edu la documentació següent escanejada:  document d'identitat (DNI, passaport o NIE), títol universitari (en cas de tenir-ne) i currículum. Enviar aquests documents és requisit indispensable per a ser tingut en compte en el procés de selecció.

Per accedir al Curs Superior Universitari de Postgrau es necessita ser titulat universitari (graduat, llicenciat, enginyer superior, arquitecte, diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic), però hi ha dues excepcions:

Es preveu la possibilitat que hi accedeixin persones sense titulació que, per la seva trajectòria professional o personal, es consideri que estan en condicions de seguir els cursos. En aquest cas, el títol que obtindran aquests estudiants serà Certificat d’Extensió Universitària El llibre antic: Història i anàlisi del patrimoni bibliogràfic 

Es permet la matrícula condicional d’alumnes que cursen estudis superiors dins del sistema educatiu de l’Estat espanyol i que els manca menys d’un 10 % dels crèdits per obtenir un títol universitari. Aquests alumnes hauran de tenir el títol quan finalitzi el postgrau, en cas contrari obtindran un títol d'extensió universitària.

Es comunicarà personalment als candidats la resolució, una vegada finalitzat el període de preinscripció.

  • Preu del curs complet: 390 €, més un 10% en concepte de taxa administrativa.

 

  • Període de matrícula: Postgrau anul·lat, s'oferirà en pròximes edicions.

 

  • Horari de matrícula: de dilluns a dijous, de 10 a 13 h i de 16 a 18 h, i divendres de 10 a 13 h.