Configuració d'equips i dispositius UB

  • *Servei
  • Infraestructura i equipament
  • Sol·licitud / consulta ATIC - Portal Gestió TIC

Descripció:

T'ajudem a configurar i connectar:

  • Estacions de treball: comprades o en règim de rènting propietats de la Universitat.
  • Impressores:  Equips d’impressió del servei d’impressió gestionada de la UB i impressores autoritzades per la unitat de Compres.
  • Perifèrics: tots aquells dispositius que es poden connectar a l'ordinador tret de les impressores no autoritzades. Per exemple un escàner.

 

  Per poder obrir el tiquet,cal que l'equip tingui etiqueta PAU.
En el catàleg de serveis i tràmits trobaràs la relació de serveis que pots demanar-nos i altres serveis on l'Àrea de Tecnologies hi participa però no dona atenció directa a l'usuari. En tots els casos t'indiquem com pots fer la sol·licitud o a qui adreçar-te. També hi ha serveis que ja tens disponibles per formar part de la comunitat UB.