Impressió

 

El servei d’impressió gestionada de la Universitat de Barcelona permet la impressió, el copiat i l’escaneig mitjançant un conjunt d’equips d’impressió que estan distribuïts pels diferents centres de la Universitat.

L’empresa contractada per la UB per a prestar el servei és SEMIC sota la marca JustPrint.

Per utilitzar aquest servei has de ser membre de la Universitat de Barcelona autoritzat (@ub.edu), estar correctament ubicat al Directori, disposar de credencials UB  i/o de targeta d’accés UB.

Hi ha 2 tipus d'impressió:

Impressió retinguda: la impressió es manté retinguda fins que l'usuari s'identifica i allibera els treballs que ha enviat a imprimir prèviament. Aplica principalment a les impressores de passadís.

Impressió directa: els treballs surten directament per les impressores. Aplica principalment a les impressores de despatx.

 

Tots els treballs que s'envien a imprimir circulen de manera encriptada per garantir la màxima seguretat i confidencialitat de la informació.

El equips d’impressió són el fabricant HP i s’han assignat a les diferents ubicacions segons les necessitats especifiques del personal que els utilitzen. Pots obtenir més informació dels equips al document amb el catàleg d'equips d'impressió.

Cerca:

Catàleg de serveis i tràmits