Punt de connexió a la xarxa fixa

  • *Servei
  • Sol·licitud / consulta ATIC - Portal Gestió TIC
  • Xarxa

Descripció:

L'Àrea de Tecnologies de la UB proporciona els diferents serveis de transmissió de dades i de veu. Sobre aquests funcionen els serveis corporatius de xarxa informàtica i de xarxa telefònica de la UB i del Grup UB. 
 

La creació d’una sol·licitud no implica necessàriament la seva realització; en cas de trobar qualsevol problema, s’informarà al sol·licitant.

La connexió a la xarxa cablejada es basa en la tecnologia Ethernet 100 Mbps.

 
 
Servei
Com demanar-lo

Si necessites

* Punt nou de connexió amb servei de xarxa.

* Punt nou de connexió traslladant-hi el servei de xarxa des d’un altre punt.

* Donar servei de xarxa a punt de connexió existent.

* Canviar el servei de xarxa d’un punt existent a un altre.

 

Línia de dades i línia de veu (roseta doble)

Punt doble de connexió per a ordinador i  telèfon

 Aquesta opció només és possible en dependències amb cablatge estructurat

Obre tiquet de sol·licitud Punt de connexió / Xarxa cablejada
 

  Consulta informació sobre com emplenar el formulari

 

 

Múltiples punts de veu i/o dades

Obre un tiquet de consulta 

  Cal que descriguis, de la forma més acurada possible, els serveis que necessites i on els necessites al camp “Detalls” per poder-te fer la proposta més econòmica i eficient.

 

 Per autoritzar un equip a accedir a la xarxa fixa de la UB cal  Registrar l'equip a la xarxa


  • Font:
    Algun d'aquests serveis té cost econòmic.Consulta les tarifes de connectivitat
  • Llicència:
    Consulta el camp Com demanar-lo per saber com fer la sol·licitud.En el catàleg de serveis i tràmits trobaràs la relació de serveis que pots demanar-nos i altres serveis on l'Àrea de Tecnologies hi participa però no dona atenció directa a l'usuari. En tots els casos t'indiquem com pots fer la sol·licitud o a qui adreçar-te. També hi ha serveis que ja tens disponibles per formar part de la comunitat UB.