Estudiants de la Facultat

El programa ERASMUS+ (acrònim derivat del nom oficial en anglès: European Region Action Scheme for the Mobility of University Students, és a dir: “Pla d’Acció de la Unió Europea per a la Mobilitat d’Estudiants, Regió Europa”, conegut com Erasmus) és un programa instaurat per la Comissió Europea amb l’objectiu d’incentivar l’intercanvi acadèmic, en l’àmbit de l’ensenyament superior, entre els països que formen part de la Unió Europea.

Molts ja són els estudiants que s’han unit a aquest programa, ja que ofereix l’oportunitat de viure una experiència enriquidora en un país estranger durant un període de temps

En relació al cost de l’estada, s’ha de tenir en compte, per una banda, que els beneficiaris del programa Erasmus + estan exempts de pagar les taxes acadèmiques a la universitat de destinació, tot i que, eventualment, la universitat estrangera pot exigir el pagament de petites taxes corresponents a assegurances, sindicats d’estudiants, utilització de diversos materials, etc., sempre en les mateixes condicions que els estudiants locals. Per contra, l’adjudicació d’una plaça de mobilitat no allibera de pagar les taxes de matrícula de la UB.

Per una altra banda, durant l’intercanvi, el beneficiari s’ha de fer càrrec de totes les despeses de l’estada que se’n derivin. Tot i això, per ajudar a l’estudiant, el programa ofereix ajuts econòmics compatibles amb altres beques de mobilitat.

És imprescindible que tot estudiant seleccionat abans de marxar sol·liciti una assegurança que el cobreixi en cas d’accident durant les pràctiques que realitzi en els diferents establiments.

Pel que fa a l’acceptació de l’intercanvi, tot i que la UB adjudiqui una plaça de mobilitat Erasmus + no implica immediatament l’acceptació de l’estudiant per la universitat estrangera. Per formalitzar l’intercanvi, el/la sol·licitant ha de consultar els procediments propis de cada universitat.

Per últim, tot aquell que vulgui participar en un d’aquests programes haurà de tenir clar el següent:

En casos excepcionals, se li podria exigir el pagament de petites taxes obligatòries corresponents a assegurances, sindicats d’estudiants, utilització de diversos materials, etc., en les mateixes condicions que els estudiants locals.

  • Període d’estudis: Disposem d’estades acadèmiques d’1 semestre com mínim o 1 any sencer com a màxim. En aquest aspecte, ens adaptem als interessos dels estudiants, segons disponibilitat.
  • Matrícula: Perquè l’intercanvi sigui factible, l’estudiant ha d’estar matriculat a la UB en l’ensenyament i el curs acadèmic de la convocatòria de l’intercanvi. Tot i això, aquest estarà exempt del pagament de les taxes acadèmiques a la universitat estrangera de destinació.
  • Aspectes acadèmics: El reconeixement dels estudis realitzats a la universitat estrangera està garantit sempre que hagi estat acordat abans de l’estada i es realitzin tots els tràmits establerts per a fer-ho.

El programa Erasmus + Estudis té com a finalitat que l’estudiant pugui fer una estada acadèmica basada en la realització d’un curs semestral o anual. El reconeixement dels estudis realitzats a la universitat estrangera està garantit sempre que hagi estat acordat abans de l’estada i es realitzin tots els tràmits establerts per a fer-ho. Per tant, els estudiants d’aquest programa poden dur a terme un pla d’assignatures acordat amb les dues universitats. Aquest programa permet realitzar un intercanvi en una universitat de la Unió europea que tingui establert un conveni bilateral amb la Universitat de Barcelona.

En relació al cost de l’estada, s’ha de tenir em compte, per una banda, que els beneficiaris del programa Erasmus + estan exempts de pagar les taxes acadèmiques a la universitat de destinació, tot i que, eventualment, la universitat estrangera pot exigir el pagament de petites taxes corresponents a assegurances, sindicats d’estudiants, utilització de materials especials, etc., sempre en les mateixes condicions que els estudiants locals. Per contra, l’adjudicació d’una plaça de mobilitat no allibera de pagar les taxes de matrícula de la UB.

Convocatòries i ajuts econòmics

Consulteu les convocatòries i beques aquí.

Places

Consulta l'oferta de places de mobilitat internacional

Tràmits i documentació

Instruccions

Més informació

Consulta tota la informació aquí.

El programa Erasmus + Pràctiques té com a finalitat que l’estudiant pugui fer una estada acadèmica basada, com el seu nom indica, en la realització de pràctiques basades en cada àmbit acadèmic.

Aquest programa permet realitzar aquestes pràctiques a qualsevol país de la Unió Europea i rebre una beca durant la realització de les mateixes. A diferència del programa Erasmus Estudis, no cal que la Universitat de Barcelona tingui un conveni amb la institució d’acollida.

Abans de tot, però, s’ha detenir en compte que per aplicar per aquest programa, és totalment necessari disposar d'una carta d’acceptació del centre on vagis a fer les pràctiques.

 

Convocatòries i ajuts econòmics

Consulteu les convocatòries i beques aquí.

 
Tràmits i documentació

Consulteu els requisits i procés a seguir aquí.

Comparteix-ho: