Experiències docents


Les propostes tractades en aquest espai es poden categoritzar de diverses maneres. S’ha triat una classificació que es divideix segons l’aspecte que es prioritza en cada moment. Per tant, hi ha una categoria que tracta sobre la metodologia, una altra sobre el recurs TIC emprat i la darrera sobre la modalitat docent.