Treball en Xarxa pel desenvolupament

Per elaborar informació d’utilitat sobre cada metodologia, recurs o estratègia, s’han fet grups de professors de la UB que ja han desenvolupat aquesta metodologia, recurs o estratègia en la seva docència. D’aquesta manera, els seus comentaris o suggeriments es basen en l’experiència real, i no busquen tant la vessant teòrica com l’aplicabilitat dels mètodes a la docència universitària.
El projecte té com a grup principal el constituït per quatre professors i tècnics de la UB que segueixen el desenvolupament de l’espai web i el seu enfocament, de manera coordinada amb el Vicerectorat de Política Docent i Lingüística.
Per a cada metodologia o recurs TIC s’han escollit grups de tres professors ―en la majoria dels casos― per crear de manera coordinada textos, infografies i vídeos que ajudin a comprendre l’aplicació de la temàtica a la docència universitària.
Per tant, l’estructura en xarxa de funcionament és la següent:

Save
Save
Save
Save