Àmbits d'estudi

 1. Orientació
 2. Transició i accés a l’educació superior
 3. Característiques demogràfiques
 4. Rutes d’accés
 5. Condicions socioeconòmiques

 1. Plans d’acció tutorial i programes d’orientació
 2. Temes socioeconòmics (renda, taxes, preus públics de matrícula, ingressos i despeses, beques, ajuts, etc.)
 3. Allotjament (en col·legis majors, en residències, en pisos, amb els pares, amb parella, amb companys, etc.)
 4. Dedicació als estudis (temps complet i temps parcial; treball i permanència)
 5. Diversitat i interculturalitat
 6. Igualtat
 7. Discapacitat i altres necessitats educatives especials
 8. Rendiment acadèmic (èxit, canvi d’estudis, fracàs, absentisme, abandonament)
 9. Mobilitat
 10. Hàbits saludables (esport, salut, sostenibilitat, igualtat, benestar, etc.)
 11. Informació i comunicació

 1. Participació política, associativa, social, estratègica, cultural, etc.
 2. Participació acadèmica i en processos de qualitat
 3. Cooperació i voluntariat

 1. Orientació professional
 2. Pràctiques acadèmiques externes
 3. Ocupabilitat i emprenedoria
 4. Dades socioeconòmiques, tendències, etc.
 5. Transició al mercat laboral: inserció i desenvolupament professional

 •  

Comparteix-ho: