Objectius

Què volem fer?

 • Recopilar estudis i informes elaborats per la UB i pels sistemes universitaris català, espanyol i europeu.
   
 • Elaborar estudis i informes d’acord amb les propostes i les necessitats plantejades.
   
 • Difondre bones pràctiques relacionades amb els àmbits d’actuació de l’Observatori.
   
 • Organitzar activitats per difondre i projectar els resultats.

Com ho volem fer?

 • Els estudiants de grau són el motor de les idees de l’Observatori.
   
 • Els estudiants de màster i de doctorat participen com a suport tècnic als estudis de l’Observatori.
   
 • Els experts col·laboren a través d’un consell assessor i un comitè tècnic.
Comparteix-ho: