L'Observatori

aula classe dret ub

L’educació superior ha de tenir un paper fonamental com a motor de canvi, ha de poder respondre a les necessitats socials i ha de promoure els principis de solidaritat, inclusivitat, excel·lència i equitat.

En el marc de l’espai europeu d’educació superior (EEES), un dels objectius principals és avançar cap a una educació superior més equitativa i inclusiva, entenent l’equitat i la inclusivitat des d’una perspectiva integral que tingui en compte tant l’accés com la trajectòria i els resultats. Alguns documents de la Comissió Europea es pronuncien en aquest sentit: el 16 de setembre del 2011 es va publicar Modernisation of Higher Education in Europe: Funding and the Social Dimension.

Com que l'estudiant és la raó de ser de l’educació superior, cal que se’n coneguin les característiques, les expectatives i les necessitats, i que es reconegui la diversitat. A mesura que la implantació de l’EEES s’ha anat convertint en una realitat, la necessitat de conèixer els perfils, les característiques i les condicions dels estudiants ha crescut. Aquesta qüestió es va posar de manifest a Bergen (2005) com una de les prioritats de futur de l’EEES, i a Londres (2007) ja va esdevenir un dels aspectes més rellevants. En aquesta mateixa línia es manifesten les conferències de Lovaina (2009), Budapest (2010) i Bucarest (2012).

Dos dels objectius de l’estratègia europea per al 2020 és que el percentatge de joves entre 30 i 34 anys que finalitzen l’ensenyament superior passi del 31% al 40% en els pròxims deu anys, i que almenys el 20 % dels estudiants que es graduïn l’any 2020 en el marc de l’EEES hagin fet una estada fora del seu país; és a dir, es vol incrementar la mobilitat.

L'Observatori de l'Estudiant s'emmarca en el compromís de la Universitat de Barcelona amb la responsabilitat social i el desenvolupament equilibrat i sostenible.

 

Resum de la legislació de l’EEES

 

Memòria de responsabilitat social (2017-2018) de la Universitat de Barcelona

Memòria de responsabilitat social (2016-2017) de la Universitat de Barcelona

Memòria de responsabilitat social (2015-2016) de la Universitat de Barcelona

Memòria de responsabilitat social (2014-2015) de la Universitat de Barcelona

Memòria de responsabilitat social (2013-2014) de la Universitat de Barcelona

Memòria de responsabilitat social (2012-2013) de la Universitat de Barcelona

Memòria de responsabilitat social (2011-2012) de la Universitat de Barcelona

Memòria de responsabilitat social (2010-2011) de la Universitat de Barcelona

Comparteix-ho: