Què és l'Observatori?

bicis

L'Observatori de l’Estudiant de la Universitat de Barcelona neix de la voluntat d’analitzar les sensibilitats de l'estudiantat amb la seva participació i d’informar els òrgans de govern de la Universitat perquè dissenyin polítiques universitàries.

És, doncs, un projecte ambiciós, però sobretot és una iniciativa pionera en l’àmbit estatal.

La finalitat de l'Observatori de l'Estudiant és articular un nou model de participació d'estudiants per al debat, la discussió, la reflexió i l'elaboració d'estudis en un espai d'aprenentatge no formal, per tal de dissenyar i millorar les polítiques universitàries que afecten als estudiants de manera informada i motivada, facilitant la dimensió social, la inclusió, l’excel·lència i l’equitat participativa.

L'Observatori rep la participació activa de l'estudiant i d'especialistes de la Universitat, així com d’altres personalitats de reconegut prestigi. Les seves tasques són, entre d’altres, recollir els estudis que ja s’han elaborat i els que s’iniciïn a partir d’ara, mitjançant la Biblioteca Digital, sempre que s’hagin dut a terme amb autonomia i independència, de manera que s’asseguri la fiabilitat de les dades obtingudes i de les conclusions.

Així mateix, l’Observatori vetlla per mantenir actualitzada tota la informació rellevant que es genera al voltant d’aquesta qüestió tant a la Universitat de Barcelona com en els sistemes universitaris català, espanyol i europeu.

Comparteix-ho: