Detall de la notícia

La Facultat de Química i la Facultat d'Economia i Empresa han obtingut l'Acreditació Institucional

Notícia | 23-06-2021

El Consejo de Universidades ha resolt declarar favorablement l’Acreditació Institucional de la Facultat de Química i de la Facultat d’Economia i Empresa.

D’acord amb el Reial Decret 420/2015, aquesta acreditació institucional ha estat possible al tenir renovada l’acreditació de més del 50% de les titulacions de grau i de màster del centre i  haver assolit, el passat 23 de març de 2021, el certificat d’implantació del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) del centre.

L’obtenció de l’acreditació institucional suposa,  segons estableix l’article 27 del Reial Decret 1393/2007 de 29 d’octubre, l’acreditació de totes les titulacions oficials de la facultat durant un període de 5 anys renovables.

Tant l'Acreditació Institucional com la certificació de la implantació del SGIQ són processos de caràcter voluntari per part de les facultats. Ha estat liderat pels equips de govern i les Comissions de Qualitat dels centres.


Comparteix-ho: