Benvinguda del degà

En nom de tota la comunitat universitària, vull donar-li la benvinguda a la nostra Facultat. Tots els inicis porten amb ells una petita part d’incertesa, però vull transmetre la satisfacció i il·lusió que ens fa a tot l’equip universitari continuar creixent amb la seva incorporació. 

La Psicologia és una disciplina plural, complexa i diversa, tant en els continguts com en els àmbits d’aplicació. Des de la Facultat intentem oferir una formació àmplia i adequada als nostres estudiants, tant de grau com de postgrau, amb atenció especial a la millora continuada de la qualitat docent i dels serveis i infraestructures de suport a la docència (aules d’informàtica, laboratoris, mitjans audiovisuals, tutorització, formació pràctica a la Facultat i a altres centres i institucions), i a l’adaptació dels nostres programes als paràmetres que marca l’espai europeu d’educació superior. 

Amb la seva incorporació considerem que hem fet un pas més en la nostra recerca per a la millora constant de la qualitat docent, i esperem que la seva etapa amb nosaltres sigui profitosa. Vull comunicar-li la confiança que tenim en les seves capacitats per aportar un valor afegit en el nostre equip docent i que comptem amb vostè per continuar oferint un servei formatiu de referència, com han estat fins ara els estudis impartits a la Facultat. 

Així com nosaltres comptem amb vostè, vull transmetre el nostre interès i obstinació per aconseguir que la seva experiència amb nosaltres sigui la més enriquidora i positiva possible. Per això posem a la seva disposició una sèrie de serveis amb els quals podrà comptar, i estem oberts a escoltar els possibles comentaris o suggeriments que pugui tenir. Novament, volem donar-li la benvinguda a la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona, tot esperant que aquesta experiència compleixi amb totes les seves expectatives. 

 

Rebi una salutació cordial.  

Dr. Antonio Solanas Pérez
Degà de la Facultat de Psicologia