Serveis universitaris

Servei de formació – Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

El servei de formació que s’ofereix al professorat dins de la Universitat de Barcelona (tant en el vessant de la docència, com en el de la recerca i en el de la gestió) és gestionat per l’Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE). 

L’IDP-ICE, entre altres tasques, és l’encarregat d’analitzar les necessitats formatives del professorat, i d'acord amb aquestes necessitats, dissenyar i desenvolupar el pla de formació anual. 

 

El Punt d'Atenció a l'Usuari (PAU) és el servei universitari que s’encarrega d’obrir, tramitar i resoldre les incidències, sol·licituds i consultes informàtiques del PAS, PDI i Personal extern. 

Demanar un servei 

Obrir una incidència

L’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient (OSSMA) és l’encarregada de garantir la protecció de la seguretat i salut dels treballadors i el medi ambient. És l’estructura que s’encarrega de la Prevenció de Riscos Laborals i de la Política de Medi Ambient. 

Seguint les indicacions de la normativa vigent, la Universitat de Barcelona, ha desenvolupat un pla de prevenció de riscos laborals, l’àmbit d’aplicació del qual inclou al personal docent i investigador laboral i funcionari. 

Pla de prevenció de la Universitat de Barcelona

Responsabilitat en matèria de Seguretat i Salut en el Treball del PDI

 

La facultat de Psicologia, que es troba a l’edifici de Ponent del Campus de Mundet, té elaborades una sèrie de normes d’actuació a seguir en cas d’emergència. Presenta actuacions davant emergències d’incendi, amenaça de bomba, fuita de gas i emergències sanitàries. 

IMPORTANT: En cas d’emergència, s’ha d’avisar al punt d’informació 934025022.