Nous estudiants: requisits d'accés

Si voleu cursar un programa de doctorat a la Universitat de Barcelona us aconsellem que primer contacteu amb la coordinació del programa de doctorat en el que esteu interessats (web de l’oferta) per tal que us informin sobre els requisits d’admissió específics del programa i la possibilitat que teniu de ser admesos.

Un cop disposeu d’aquesta informació cal que compteu amb l’autorització d’accés als ensenyaments oficials de doctorat. Aquesta autorització s’obté després d’haver comprovat que els estudis universitaris previs que heu superat acompleixen els requisits establerts per poder-hi accedir.

Per accedir a un programa de doctorat de la UB cal tenir un títol oficial de grau, o equivalent, i un de màster universitari i tenir superats (no reconeguts) un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt dels estudis de grau i màster universitari. No obstant existeixen diferents vies d’accés segons s’hagin cursat els estudis  previs a l’Estat Espanyol o a l’estranger.

La sol·licitud d’accés l’heu de presentar a la Secretaria d’Estudiants i Docència del centre al que pertany el coordinador del programa de doctorat que voleu cursar. Aquesta sol·licitud ha d’estar emplenada i  acompanyada dels documents acadèmics corresponents i també ha de comptar amb l’admissió provisional al programa de doctorat en el què esteu interessats.

Els doctorands que vau iniciar i us vau matricular en un doctorat en extinció de la UB a partir del  2012‐2013, i voleu cursar un programa de doctorat vigent, no cal que sol·liciteu l’accés. El que heu de sol·licitar és l’admissió en el doctorat que esteu interessats a realitzar, tenint en compte els requisits específics d’admissió i els criteris de priorització de sol·licituds del programa.”

Si heu cursat la totalitats dels estudis previs a l’Estat Espanyol, heu de sol·licitar l’accés mitjançant l’ imprès normalitzat. L’obtenció de l’autorització d’accés es bastant ràpid perquè es resolt en la Secretaria d’Estudiants i Docència del centre al què pertany el coordinador del programa.

Podeu consultar la guia on se us ofereix tota la informació respecte als nivells de titulació que donen accés i el procediment a seguir.

Les dates en les que podeu sol·licitar l’accés i matricular-vos les podeu consultar al calendari de gestió.

Si heu cursat part o la totalitats dels estudis previs a universitats estrangeres, heu de sol·licitar l'accés mitjançant l' imprès normalitzat (versió castellà // english version).

Les sol·licituds d'accés són resoltes a l'Escola de Doctorat en un termini aproximats de 2 mesos a comptar des que arriben les sol·licituds a l'Escola i si no és necessari reclamar o esmenar la documentació presentada. Les incidències en la documentació endarrereixen la resolució de les peticions i, per tant, de la matrícula. Us aconsellem que comproveu la documentació que heu de presentar i els requisits que han d'acomplir els documents acadèmics expedits a l'estranger (versió castella // english version)

Podeu consultar la guia on us ofereix tota la informació respecte als nivells de titulació que donen accés i al procediment a seguir.

Les dates en les que podeu sol·licitar l’accés i matricular-vos les podeu consultar al calendari de gestió.

Escola de Doctorat

​Gran Vía, 582, 1º
08011 Barcelona

Informació

Telèfon: 934 021 754

​Email: escola.doctorat@ub.edu