Normatives

(Aprovada pel CdG en sessió de 16 de març de 2012 i modificada pel CdG de data 9 de maig i 19 de juliol de 2012, 29 de maig i 3 d’octubre de 2013, 17 de juliol de 2014, 16 de juliol de 2015,  15 de juny i 21 de novembre de 2016)

Comparteix-ho: