Unitat d’Experimentació Animal de Psicologia

Presentació

La Unitat d’Experimentació Animal de Psicologia forma part dels Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona i és un servei que subvè principalment les necessitats específiques de recerca amb animals d’experimentació dels departaments vinculats als ensenyaments de Psicologia. La Unitat està inscrita com a centre usuari d’animals d’experimentació en el registre de centres de cria, subministradors i usuaris d’animals d’experimentació del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, en compliment del Decret 214/1997, de 20 de juliol, pel qual es regula la utilització d’animals per a experimentació i altres finalitats científiques. La Unitat consta de 9 sales experimentals, 7 sales d’allotjament d’animals, una sala de tècnics, un taller, un servei amb dutxa, una zona de neteja i 2 magatzems. 

 

Els objectius més generals que la unitat comparteix amb la resta d’Unitats d'Experimentació Animal que conformen el Centres Científics i Tecnològics són:

  1. Subvenir les necessitats específiques i donar suport a la recerca amb animals d'experimentació dels diferents Departaments, Grups, Centres i Instituts de Recerca de la Universitat de Barcelona, així com també als Hospitals universitaris i a qualsevol altre centre públic o privat, en el marc dels convenis, concerts o acords que estableixi la Universitat.
  2. Garantir el compliment de totes les normes legals i ètiques vinculades amb la utilització d'animals per a experimentació i per a altres finalitats científiques.
  3. Incorporar-se dintre les xarxes de centres de suport de la recerca de l'Estat Espanyol i estructurar el centre dintre de les xarxes europees.
  4. Desenvolupar la investigació metodològica pròpia en les tècniques experimentals necessàries per a millorar i ampliar les prestacions, d'acord amb les directrius de la política científica de la Universitat de Barcelona.
  5. Assessorar a la comunitat universitària en tot el que faci referència al seu àmbit d'actuació.
  6. Actuar com element d'intermediació en les relacions universitat-empresa en el camp del desenvolupament i transferència de tecnologia, afavorint els serveis de suport a la innovació. 

L’activitat pròpia de la unitat la porten a terme els equips de recerca que desenvolupen programes d’investigació.

El grup de recerca “Aprenentatge i Cognició: un enfocament Comparat” (AGAUR 2009 SGR 836), encapçalat per la Dra. Victoria Díez Chamizo, centra els seus estudis en la influència de l’aprenentatge associatiu en l’adquisició d’informació espacial. Temàtiques actuals rellevants són: la integració de la informació espacial (els mapes cognitius), les diferències de gènere en la utilització d’estratègies espacials, i els mecanismes responsables d’aquestes estratègies.

Comparteix-ho: