Doctorat

doctorat recerca

El títol de doctor és la qualificació màxima que la Universitat pot concedir i s’aconsegueix cursant un programa de doctorat i superant la defensa de la tesi doctoral.

Els programes de doctorat són un conjunt d’activitats que faciliten l’adquisició de competències i habilitats necessàries per obtenir el títol de doctor.

L’Escola de Doctorat de la Universitat de Barcelona (EDUB) es concep com la nova organització que desenvolupa la formació doctoral, d’acord amb l’estratègia de la Universitat, i té adscrits tots els programes de doctorat de la UB. Al web de l'Escola de Doctorat trobareu tota la informació sobre normatives, tràmits, elaboració i defensa de la tesi doctoral, etc.

Comparteix-ho: