Informes d'enquestes i indicadors institucionals

En aquesta secció es publiquen, d’una banda, les dreceres corresponents a la relació dels mecanismes existents de recollida i publicació de dades, indicadors i resultats d’enquestes gestionats per òrgans institucionals externs a la Facultat de Química i, de l’altra, la relació d’informes propis elaborats per la facultat a partir d’aquestes fonts d’informació externes.

Enquestes d'inserció laboral d'AQU Catalunya

  • Enquesta

Compartir: