Informes d'enquestes i indicadors propis de la Facultad de Química

Enquestes sobre la jornada de benvinguda

Enquestes a tutors del Pla d'Acció Tutorial

Enquestes sobre la Jornada de Portes Obertes

Enquestes a graduats laboralment actius

Enquestes de satisfacció d’accions d’ocupabilitat

Enquestes de satisfacció dels usuaris dels laboratoris docents

Enquestes de satisfacció amb el Treball Final de Grau (TFG)

Enquestes de satisfacció d’estudiants amb el Pla d’Acció Tutorial (PAT)

Enquestes de satisfacció amb les pràctiques externes

Compartir: