Enquesta d'opinió sobre graus i màsters universitaris

La Universitat de Barcelona convida cada semestre als seus estudiants a respondre un breu qüestionari sobre la docència rebuda. L'opinió dels estudiants és un element clau per millorar els nostres ensenyaments i la qualitat de la docència.

 

Edició del curs 2022-2023

 

 

Model de qüestionari

 • Qüestionari curs 2022-2023
Qüestionaris anteriors

 • Qüestionari curs 2021-2022
 • Qüestionari 2n semestre 2019-2020 (EDICIÓ COVID-19)
 • Qüestionari curs 2012-2013 / 1r semestre curs 2019-2020

 

Calendari

S'estableix un calendari marc per a tots els ensenyaments per aquest segon semestre, que comprèn el període entre el 2 de maig fins al 30 de juny de 2023 durant el qual, des del Gabinet Tècnic del Rectorat, es farà la difusió entre els estudiants mitjançant successius correus electrònics i a través d'anuncis al Campus Virtual, Món UB i xarxes socials.
Les facultats o els ensenyaments poden establir un calendari diferent, en aquest cas, caldrà seguir les indicacions de les respectives facultats.

 

Calendari. Taula resum
Tipus Data d'aplicació Comunicació als estudiants
Calendari marc

Data d'inici: 2 de maig de 2023

Data final: 30 de juny de 2023

Gabinet Tècnic del Rectorat a través de correus electrònics i anuncis al Campus Virtual, Món UB i xarxes socials
Calendari propi
Personalitzat
Facultat i/o ensenyament

 

Model d'informe

 • Informe individual de l'assignatura
 • Informe individual del professorat

Per a més informació: enquestes@ub.edu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacte

 • Gabinet Tècnic del Rectorat
 •  
 • Universitat de Barcelona
 • Gran Via de les Corts
 • Catalanes, 585
 • 08007 Barcelona
 •  
 • Telèfon 934 035 371
 • gtr@ub.edu