Comunicació i societat

En aquesta pàgina trobareu un recull d'enllaços a webs sobre divulgació científica general. Es demana la col·laboració de professors i estudiants per ampliar el llistat (comunicacio.quimica@ub.edu).

Les activitats culturals i de divulgació científica organitzades per la Facultat de Química es poden trobar a la pàgina sobre Activitat de la Facultat.

Programes de ràdio i televisíó

Seccions de Ciència i Tecnologia als medis de comunicació