Sostenibilitat

ods

L’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar en setembre de 2015 els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) que s’haurien d’assolir l’any 2030.

Per la seva banda, la Universitat de Barcelona ha aprovat en 2022 un full de ruta per implementar accions de sostenibilitat, així com una sèrie de mesures per afavorir la conducta ecològica responsable. L’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient de la UB (OSSMA) impulsa projectes per afavorir la sostenibilitat.

Les iniciatives relacionades amb els ODS formen part del Pla Director 22-25 de la Facultat de Química, sota el marc de la Política de Sostenibilitat de la Facultat de Química i la coordinació de l’Administració de Centre i el Vicedeganat de Seguretat i Sostenibilitat. Com a mecanisme clau de retiment de comptes vers la comunitat de la Facultat de Química, els Informes anuals de Sostenibilitat recullen les principals activitats dutes a terme.

Política de sostenibilitat

Centre de transferència de residus

El centre de transferència de residus químics (CRTQ), inaugurat l’any 2004 i situat al soterrani de la facultat, té com objectiu gestionar els residus generats als laboratoris de recerca i docència.

El centre proporciona els següents serveis:

  • Subministrament d’etiquetes i recipients per la recollida segregada de residus.
  • Recollida dels contenidors amb residus
  • Assessorament en matèria de recollida de residus específics per cada laboratori.

L’atenció al públic té lloc dimarts, dimecres i divendres de 9 a 11 hores i l'adreça electrònica de contacte és ctrq@ub.edu.

Si hi ha algun laboratori que tingui necessitats extraordinàries de recollida de residus ha d’adreçar-se al Centre de transferència de residus o bé a la Unitat de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat de la facultat (uqmas@ub.edu) per tal d’avaluar la situació.

Búnquer de productes inflamables

Búnquer de productes inflamables

La facultat disposa d’una sala especialment adaptada per l’emmagatzematge de productes inflamables o perillosos. Cada secció departamental té un espai per dipositar el seu material.

L’accés és restringit. En cas d’haver deixar o recollir algun producte, cal contactar amb el personal tècnic de la corresponent secció departamental.

Dipòsit de productes químics

La Facultat ha condicionat en el búnquer de producte inflamables un espai per poder guardar els excedents dels productes químics que ja no es facin servir pel seu propòsit original (recerca o docència), de manera que estiguin disponibles per qualsevol grup de recerca o laboratori de pràctiques de la facultat.

Podeu consultar aquí el protocol d’utilització.

Es treballa en una base de dades de productes que es pugui consultar via sharepoint. De moment hi ha disponible el llistat de productes en forma de fitxer pdf cercable.

Per tal de sol·licitar o lliurar productes al dipòsit, cal omplir els següents formularis online:

Es pot contactar amb el tècnic responsable del dipòsit al correu productes.quimica@ub.edu

Pàrquing per a vehicles de mobilitat personal

La Facultat de Química disposa d’un recinte on es poden aparcar patinets elèctrics.

Està obert de dilluns a divendres, de 7:30 a 21:30. No es poden deixar els patinets durant la nit.

Cal portar cadenes o algun mitjà per fermar el patinet al suport.

La Universitat de Barcelona declina qualsevol responsabilitat sobre els objectes dipositats en l’aparcament.

Sostenibilitat als ensenyaments de Grau i Màster

Informes de seguiment

Comparteix-ho: